SPRÅK8861 - Språkvitenskapelige metoder

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Det blir gitt undervisning i et utvalg kvalitative og kvantitative metoder slik de brukes eller kan brukes i forskningsoppgaver som doktorgradsstudenter arbeider eller har arbeidet med.

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om grunnleggende kvalitative og kvantitative metoder innen språkvitenskap, og kan bruke denne til å foreta avveininger med hensyn til hvilke metodiske tilnærminger som best kan sikre kvaliteten i doktorgradsarbeidet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning. Essay skal knytte eget prosjekt til teori og metode.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program.

Kursmateriell

Pensum opplyses ved oppstart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.