course-details-portlet

SPRÅK3210 - Lingvistisk teori og komparativ grammatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Dette emnet tar for seg språkstruktur og språklig variasjon, sett fra en lingvistikkteoretisk og komparativ synsvinkel. Den komparative komponenten fokuserer i hovedsak på norsk og engelsk, men også andre språk vil være relevante. Tema som blir berørt omfatter blant annet hvordan grammatisk struktur og variasjon mellom språk skal forstås og analyseres, og hvordan språklig variasjon kan ha betydning for innlæring av språk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet har

- god kjennskap til teorier om språkstruktur og språklig variasjon, primært (men ikke utelukkende) basert på komparative data fra norsk og engelsk

- god innsikt i hvordan ulike teoretiske tilnærmingsmåter søker å forklare de grunnleggende fakta og egenskaper ved naturlig språk

- god innsikt i et utvalg av aktuelle problemstillinger og debatter i lingvistisk teori

- god kjennskap til analysemetoder og argumentasjonsmåter i lingvistisk teori

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet kan

- analysere språkstruktur og språklig variasjon, primært med utgangspunkt i komparative data fra norsk og engelsk

- argumentere og resonnere eksplisitt omkring analyse av språkstruktur og språklig variasjon

- finne og bruke relevante data for å illustrere og undersøke teoretiske påstander og modeller

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og individuelle prosjektarbeid. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Pensumet leses normalt på engelsk, og undervisningsspråket vil være engelsk. Studenter på master i engelsk skal i utgangspunktet gjennomføre obligatoriske aktiviteter på engelsk. Studenter på master i nordisk skal i utgangspunktet gjennomføre obligatoriske aktiviteter på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeid på ca. 2000 ord med mulig muntlig komponent

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave med et omfang på ca. 4000 ord.

Studenter på master i engelsk skal besvare eksamen på engelsk. Studenter på master i nordisk skal besvare eksamen på norsk.

Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i SPRÅK3210 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere eksamensbesvarelse, men det gis ikke veiledning.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG3122 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk
  • Engelsk språkvitenskap
  • Lingvistikk
  • Nordisk
  • Nordisk språkvitenskap
  • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100

Utlevering
17.10.2023

Innlevering
18.10.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
03.05.2024

Innlevering
06.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU