course-details-portlet

SPRÅK3200 - Semantikk og pragmatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Dette emnet undersøker ulike temaer innenfor semantikk og pragmatikk, deriblant hvordan betydning er uttrykt i naturlig språk og hvilke prinsipper som ligger til grunn når ytringer tolkes i ulike situasjoner. Emnet tar for seg hvordan ord og setninger (de lingvistiske objektene eller uttrykkene) relaterer seg til entiteter i verden; hvorvidt dette forholdet er formidlet via begreper; hvordan den formelle representasjonen til betydning er; hvordan studiet av semantikk og pragmatikk er relevant for andre områder i lingvistikken, som for eksempel syntaks; hvordan og hvorfor naturlig språk skiller seg fra andre kommunikasjonssystemer; og hvordan språk blir brukt til å formidle ulike former for betydning.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet
- har oppnådd god innsikt når det gjelder de grunnleggende problemstillingene innenfor semantikk, inkludert hvordan språklige uttrykk forholder seg til entiteter i verden, betydningsrelasjoner mellom språklige uttrykk, og forholdet mellom betydning og sannhet.
- har oppnådd god innsikt når det gjelder de grunnleggende problemstillingene innenfor pragmatikk, spesielt hvordan kontekst og pragmatiske prinsipper påvirker tolkning.
- har oppnådd god innsikt i hvordan samspillet mellom semantikk og pragmatikk fungerer, og hvordan semantikk og pragmatikk forholder seg til leksikalsk teori, morfologi og syntaks.
- forstår hvordan og hvorfor naturlig språk skiller seg fra andre kommunikasjonssystemer, og hvordan språk blir brukt til å formidle ulike former for betydning.
- er i stand til å beskrive og analysere hvordan mennesker behandler og utnytter semantiske og pragmatiske fenomener i dagliglivets kommunikasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Pensumet leses normalt på engelsk, og undervisningsspråket vil være engelsk. Studenter på master i engelsk skal i utgangspunktet gjennomføre obligatoriske aktiviteter på engelsk. Studenter på master i nordisk skal i utgangspunktet gjennomføre obligatoriske aktiviteter på norsk.

Obligatorisk aktivitet: Skriftlig arbeid på ca. 2500 ord/5-6 sider, som kan bli delt på flere innleveringer. Online quizer kan erstatte en del av dette arbeidet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig arbeid på ca. 2500 ord/5-6 sider

Mer om vurdering

Studenter på master i engelsk skal besvare eksamen på engelsk. Studenter på master i nordisk skal besvare eksamen på norsk. Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen, er tilgjengelig i pensumheftet ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG3510 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk språk
 • Engelsk
 • Engelsk språkvitenskap
 • Lingvistikk
 • Nordisk
 • Nordisk språkvitenskap
 • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 16.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 02.06.2021

Innlevering 02.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
 • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU