course-details-portlet

SPRÅK3100 - Sosiolingvistisk teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Emnet behandler sosiolingvistisk teori og metode. Innholdet kan være så vel faghistorisk orientert som mer rettet mot nyere sosiolingvistiske retninger og tilnærmingsmåter. Innsikten i teoretiske og metodiske aspekter innenfor sosiolingvistikken skal sette studentene i stand til å gjennomføre en masteravhandling innenfor denne fagdisiplinen på en vitenskapelig forsvarlig og oppdatert måte.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet
- har kjennskap til sentrale spørsmål i sosiolingvistisk teori
- har inngående kjennskap til utvalgte aspekter av sosiolingvistisk teori
- har kjennskap til metoder som blir brukt innenfor sosiolingvistikk
- kan gi en innsiktsfull og selvstendig drøfting av en oppgitt problemstilling innenfor et valgt emne
- kan sammenfatte og bearbeide et vitenskapelig fagstoff og utarbeide ei vitenskapelig framstilling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Undervisningsspråket vil være engelsk og/eller norsk. Studenter på master i engelsk skal i utgangspunktet gjennomføre obligatoriske aktiviteter på engelsk. Studenter på master i nordisk skal i utgangspunktet gjennomføre obligatoriske aktiviteter på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • En skriftlig eller muntlig øving

Mer om vurdering

Vurderingsform: Hjemmeeksamen, 5 dager, 3000-3500 ord.

Studenter på master i engelsk skal besvare eksamen på engelsk. Studenter på master i nordisk skal besvare eksamen på norsk.

Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen, er tilgjengelig i pensumheftet for engelsk ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk
  • Engelsk språkvitenskap
  • Lingvistikk
  • Nordisk
  • Nordisk språkvitenskap
  • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 11:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 12.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU