course-details-portlet

SPRÅK3002 - Språkvitenskapelige teorier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Emnet gir en grundig innføring i utvalgte språkvitenskapelige teorier, i noen tilfeller også ut fra et mer generelt vitenskapsfilosofisk eller faghistorisk ståsted. Emnet fokuserer på én eller flere teorier, eller sammenligner en rekke forskjellige teorier.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- har kunnskap om én eller flere språkvitenskapelige teorier, eventuelt også fra et generelt vitenskapsfilosofisk eller faghistorisk ståsted.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet kan

- gjøre rede for og diskutere hovedtrekkene ved én eller flere språkvitenskapelige teorier.

- diskutere sammenhengen mellom empiri og teori og hvordan disse samvirker.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer. Undervisningen vil foregå på norsk eller engelsk. Studentene må delta aktivt i undervisningen med for eksempel innlegg, kommentarer eller presentasjoner. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Obligatorisk aktivitet: 1-2 obligatoriske aktiviteter, ca. 3000 ord totalt.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

 • 1-2 obligatoriske aktiviteter

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen på 3000-4000 ord som besvares i løpet av 5 dager. Eksamen besvares på norsk eller engelsk.

Forkunnskapskrav

Minimum 7,5 studiepoeng med emner i språkvitenskap på påbyggingsnivå i engelsk, fransk, lingvistikk, nordisk eller tysk.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPRÅK3000 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tysk språk
 • Engelsk
 • Engelsk språkvitenskap
 • Fransk
 • Fransk språkvitenskap
 • Nordisk
 • Nordisk språkvitenskap
 • Språkfag
 • Tysk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU