course-details-portlet

SPRÅK2200 - Diakron lingvistikk: Hvordan språk endrer seg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Hva vil det si at to språk er i slekt, og hvordan endrer et språk seg over tid? Hvordan kan lyder eller betydningen til et ord endre seg, og hvordan oppstår nye måter å bøye ordet på? Hvordan kan vi rekonstruere et urspråk, og hva skjer når et nytt språk plutselig bare oppstår? Dette og mer er spørsmål for diakron lingvistikk, som også kan kalles språkendringsteori. Innhold og fokus i emnet kan variere noe fra studieår til studieår.

Læringsutbytte

Kunnskap og generell kompetanse

Etter å ha tatt emnet skal studentene bl.a. kjenne, bruke eller kunne redegjøre for:

 • Sentrale elementer i diakroniens faghistorie
 • Sentrale prinsipper i rekonstruksjon
 • Sentrale prinsipper og fenomener i språkendringer, grunnleggende språktypologi og språkkontakt

Ferdigheter

Etter å ha tatt emnet skal studentene bl.a. kunne:

 • Anvende fagkunnskap i faglig refleksjon over relaterte temaer
 • Gjennomføre rekonstruksjon, samt drøftinger og analyser av språklige fenomener og prosesser i lys av fagteoretisk kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeundervisning. Obligatoriske øvinger må være godkjent før kandidaten får gå opp til skriftlig eksamen. Øvingene skal være på 3-6 A4-sider hver. I særskilte tilfeller kan hjemmeeksamen innvilges etter søknad til instituttet. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

 • 3 godkjente øvinger.

Kursmateriell

Pensum kunngjøres ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Allmenn språkvitenskap
 • Engelsk språk
 • Tysk språk
 • Fransk språk
 • Andre språkfag
 • Anvendt lingvistikk
 • Anvendt språkvitenskap
 • Lingvistikk
 • Nordisk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 10.10.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU