course-details-portlet

SOS8540 - Undersøkelser i klasse, makt og ulikhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Paper
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Paper 100/100

Faglig innhold

Kurset starter med en oversikt over den siste utviklingen i klasse- og ulikhetsforskning med fokus på teori, metodikk og empiriske anvendelser. I stedet for å behandle gammel og ny teori og modeller som faste, er vi interessert i å utforske mulighetene for å utvide det teoretiske ordforrådet og metodene knyttet til analyse av sosial klasse, makt og ulikhet. Kurset skal stimulere kursdeltakerne til kreativitet og selvstendighet i egen forskning. Kurset er lagt opp som en blanding av forelesninger og workshops hvor kursdeltakerne har mulighet til å problematisere og utvikle spørsmål i egne avhandlingsprosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:

• Diskutere teoretiske/metodiske temaer som presenteres og diskuteres i kurset

Ferdighetsmål - Studenten skal:

• håndtere et av temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid på et internasjonalt høyt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer i Paris og Trondheim. Kontakt Institutt for sosiologi og statsvitenskap for informasjon om når det blir undervist.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Paper

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i samfunnsvitenskapelig fag

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Paper

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Paper 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Paper 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU