course-details-portlet

SOS8535 - Avanserte statistiske analysemetoder i samfunnsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Innholdet i emnet vil variere fra gang til gang. Det kan bli gitt som et oversiktsemne, eller det kan gå dypere inn på en statistisk teknikk slik som: flernivåanalyse, strukturlikningsmodeller, forløpsanalyse, og analyse av paneldata. Semesteroppgaven skal være en selvstandig behandling av et tema i undervisningen og kan ha et omfang på 15-20 sider, eller 5600-7500 ord.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal:
- ha innsikt og forståelse i en eller flere avanserte statistiske analysemetoder

Ferdighetsmål – studenten skal:
- kunne behandle et av temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid på et internasjonalt høyt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis som forelesninger/seminar og vil foregå konsentrert i 1 uke, normalt i begynnelsen av semesteret. Vurderingsform: paper. Paperet skal være en selvstendig behandling av et tema med en metode som tas opp i undervisningen, og kan ha et omfang på 20 sider. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til emnet de 2 første undervisnigsukene blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.
Hvis 6 eller færre studenter melder seg til et emnet de 2 første undervisningsukene blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Eksamen vil bare bli avholdt i de semestre det undervises i de enkelte emner.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i sosiologi/statsvitenskap eller tilsvarende

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2018

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU