course-details-portlet

SOS8535 - Avansert statistikk og metoder i samfunnsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Innholdet i kurset varierer. Det kan gis som et oversiktskurs, som dekker flere statistiske teknikker og metoder - for eksempel multilevel analyse, paneldataanalyse eller strukturelle ligningsmodeller - eller det kan være konsentrert om en teknikk. Kurset kan også knytte analytiske teknikker til avanserte regler og aspekter ved gjennomføring av samfunnsforskning, inkl. forskningsdesign og datainnsamling / evalueringsteknikker. Ta kontakt med emneansvarlig for å få mer informasjon om det eksakte kursinnholdet i år.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • ha innsikt og forståelse i en eller flere anvendte statistiske analysemetoder

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • kunne anvende de tillærte teknikkene på en praktisk måte (ved hjelp av Stata og/eller R).
  • Demonstrere evnen til å bruke en av de analytiske teknikkene fra kurset på en selvstendig måte gjennom et skriftlig arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Intensive forelesninger/seminarer (hele dager), normalt i løpet av en uke i begynnelsen av semesteret (ofte den aller første uken). Øktene består av en blanding av teori og praksis (ved hjelp av Stata og / eller R).

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuell semesteroppgave. Semesteroppgaven skal være enempirisk forskningsoppgave som bruker en av analyseteknikkene fra kurset. Den skal følge logikken i vitenskapelige artikler (intro, teori, data/metode, analyse/resultater og konklusjon/diskusjon (pluss vedlegg)) og kan ha en lengde på 5600-7500 ord.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i sosiologi/statsvitenskap eller tilsvarende. Kunnskap om grunnleggende statistiske metoder som OLS og logistisk regresjon.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU