course-details-portlet

SOS8532 - Organisasjoner og arbeid i det moderne samfunnet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette kurset gir teoretisk og empirisk innsikt i samtidens utfordringer som omfatter organisasjoner, arbeid og det moderne samfunnet. Fokuset er på samfunnsmessige perspektiver og vil bygge på forskning fra ledende forskere på feltet.

Emnet gir innsikt i oppdaterte analytiske verktøy for å forstå de forskjellige rollene organisasjoner og arbeid spiller i det moderne samfunnet og deres forskjellige områder. Deretter diskuteres organisasjoner og arbeid i konteksten av ulike temaer som kan inkludere utdanning, politikk, næringsliv og økonomi, offentlig forvaltning, digitaliseing, sosialt arbeid, kjærlighet og familie, inklusjon/eksklusjon, samfunnsmessig differensiering, ulikhet og velferd.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studentene skal få:

  • få forståelse av hvordan man kan analysere organisasjons- og arbeidsstrukturer og -prosesser og dets rolle i og for det moderne samfunnet.

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

  • behandle et av temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid på et internasjonalt høyt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Om emnet tilbys eller ikke, avhenger også av instituttets øvrige ressurssituasjon.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuell skriftlig oppgave.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i sosiologi.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3607 5.0 HØST 2019
SOS8528 5.0 HØST 2019
SOS3519 10.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU