course-details-portlet

SOS8532 - Organisasjoner og arbeid i det moderne samfunnet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette kurset gir teoretisk og empirisk innsikt i samtidens utfordringer som omfatter organisasjoner, arbeid og det moderne samfunnet. Fokuset er på samfunnsmessige perspektiver og vil bygge på forskning fra ledende forskere på feltet.

Emnet gir innsikt i oppdaterte analytiske verktøy for å forstå de forskjellige rollene organisasjoner og arbeid spiller i det moderne samfunnet og deres forskjellige områder. Deretter diskuteres organisasjoner og arbeid i konteksten av ulike temaer som kan inkludere utdanning, politikk, næringsliv og økonomi, offentlig forvaltning, digitaliseing, sosialt arbeid, kjærlighet og familie, inklusjon/eksklusjon, samfunnsmessig differensiering, ulikhet og velferd.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studentene skal få:

  • få forståelse av hvordan man kan analysere organisasjons- og arbeidsstrukturer og -prosesser og dets rolle i og for det moderne samfunnet.

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

  • behandle et av temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid på et internasjonalt høyt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Dersom det melder seg 5 eller færre studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuell skriftlig oppgave.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i sosiologi.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3607 5.0 HØST 2019
SOS8528 5.0 HØST 2019
SOS3519 10.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU