SOS3051 - Medie- og kommunikasjonsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet tar for seg teorier som forklarer hvordan medier og kommunikasjon forholder seg til sosialt liv og samfunn. Det presenterer perspektiver på medieutvikling og forholdet mellom massemedier og nettverksmedier. Alle studenter skal holde muntlige seminarinnlegg som kritisk undersøker teorier, metoder og resultater i medie- og kommunikasjonsforskningen.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- få grunnleggende kunnskap om sentrale teorier innenfor medie- og kommunikasjonsfaget.
- få grunnleggende kjennskap til samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmåter for å studere medienes rolle i samfunnet.
- få kunnskap om forholdet mellom tradisjonelle medier og nettverskmedier.
- kunne reflektere og kritisk evaluere teori knyttet til medier og kommunikasjon.

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
- behandle temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte, både muntlig og skriftlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og seminar tilsvarende 2 timer pr. uke, herunder veiledning i gruppe og individuelt. Vurderingsform: 4 timer skriftlig eksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig seminarinnlegg som vurderes til Godkjent/Ikke godkjent

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fordypning i medievitenskap eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 05.12.2017 09:00 Storhall del 2 , Datasal 10349, bygg 10
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.06.2018 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.