course-details-portlet

SOS3051 - Medie- og kommunikasjonsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet tar for seg teorier som forklarer hvordan medier og kommunikasjon forholder seg til sosialt liv og samfunn. Det presenterer perspektiver på medieutvikling og forholdet mellom massemedier og nettverksmedier. Alle studenter skal holde muntlige seminarinnlegg som kritisk undersøker teorier, metoder og resultater i medie- og kommunikasjonsforskningen.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • få grunnleggende kunnskap om sentrale teorier innenfor medie- og kommunikasjonsfaget.
  • få grunnleggende kjennskap til samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmåter for å studere medienes rolle i samfunnet.
  • få kunnskap om forholdet mellom tradisjonelle medier og nettverksmedier.
  • kunne reflektere og kritisk evaluere teori knyttet til medier og kommunikasjon.

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • kunne behandle temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte, både muntlig og skriftlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og seminar tilsvarende 2 timer pr. uke, herunder veiledning i gruppe og individuelt. Deler av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Vurderingsform: 4 timer skriftlig eksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig seminarinnlegg

Mer om vurdering

Vurderingsform: 4 timers skriftlig prøve.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fordypning i medievitenskap, samfunnsvitenskap eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medier og kommunikasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 22.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL228 Sluppenvegen 14 1
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 14
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 07.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU