course-details-portlet

SMF1197F - Finansregnskap med analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir kunnskap om finansregnskapets innhold, regnskapsprinsipper og vurderingsregler. Formålet med kurset er å gi studenten en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser, herunder vurdering, rapportering og analyse av økonomisk informasjon. Emnets temaer er formål og bruk av finansregnskap, presentasjon av resultatregnskap og balanse, vurdering av sentrale regnskapsposter, avslutning av regnskapet, resultatdisponering i aksjeselskap, regnskapsføring av skatt, kontantstrømoppstilling og regnskapsanalyse.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Regnskapet som informasjonskilde, finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser, grunnleggende regnskapsprinsipper i regnskapsloven, sentrale måleproblemer i finansregnskapet. Ferdigheter: Avslutte et enkelt årsregnskap for et aksjeselskap i samsvar med regnskapslovens regler, beregne maksimal avsetning til aksjeutbytte i aksjeselskap, utarbeide kontantstrømoppstilling, beregne de mest sentrale nøkkeltall og vurdere bedriftens økonomiske stilling i forbindelse med regnskapsanalysen. Generell kompetanse: Reflektere over forholdet mellom finans- og skatteregnskapet, og opparbeide bevissthet om at regnskapsfunksjonen skal fremme bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og selvstudium. I løpet av semesteret gjennomføres det 8 øvinger. 5 av disse må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen. Deltakelse på bedriftssimulator kan bli aktuelt. Aktivitet fra tidligere semestre kan godkjennes av instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving 1
 • Øving 2
 • Øving 3
 • Øving 4
 • Øving 5
 • Øving 6
 • Øving 7
 • Øving 8

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler under eksamen: Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på bachelorprogram ved Fakultet for økonomi.

Kursmateriell

Kristoffersen, Trond (2016) Årsregnskapet - en grunnleggende innføring. 5. utg. Bergen, Fagbokforlaget. Kristoffersen, Trond (2015) Årsregnskapet - en grunnleggende innføring. Oppgavesamling med løsninger. 5. utg. Bergen, Fagbokforlaget. Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF1197 7.5
SMF2151F 7.5 01.09.2018
SMF2151 7.5 01.09.2018
BØA1200 7.5 01.09.2019
AE101308 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU