course-details-portlet

SMED8021 - Genetisk epidemiologi - kun teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

Kurset fokuserer på forståelsen av konsepter i genetisk epidemiologi og genetisk variasjon i befolkningen. Tema som undervises er studiedesign og analysemetoder (genom-dekkende studier og mendelsk randomisering og funksjonell oppfølging), samt statistiske skjevheter (bias) og konfundering i analyser, implikasjoner av funksjonelle funn, bruk av registerdata og etiske betraktninger. Kurset har felles forelesninger med SMED8020.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:

 • Forstå konseptet genetisk epidemiologi
 • Forstå hvordan genetisk variasjon opptrer i en befolkning og hvordan man kan studere den.
 • Ha teoretisk kjennskap til viktige verktøy og analysemetoder for genom-dekkende analyser.
 • Kunne vurdere og diskutere resultater fra slike analyser med tanke på validiteten av resultatene
 • Forstå funksjonelle implikasjoner og komme med forslag til videre oppfølging.
 • Ha teoretisk kjennskap til analysemetoder og de tre hovedantagelsene i MR-analyser.
 • Kunne skissere hvordan en instrumentvariabel konstrueres og vurdere dens validitet, styrker og svakheter.
 • Forstå og kunne diskutere resultater fra MR-analyser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Det er obligatorisk oppmøte på alle forelesninger. Faglærer kan godkjenne inntil 20% fravær fra obligatoriske forelesninger. Aktivitet studenten går glipp av vil være med i vurderingen om mulig godkjent fravær.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte på forelesninger

Mer om vurdering

Under muntlig eksamen presenterer studentene en selvvalgt vitenskaplig artikkel, før de vil bli spurt om å vurdere og diskutere dataene, valg av metode, styrker og svakheter. I begynnelsen av undervisningsuka vil det bli utdelt en liste med artikler studentene kan velge mellom.

Forkunnskapskrav

Fulført mastergrad, medisinstudenter opptatt på forskerlinjen.

Kursmateriell

Utlevert materiale, forelesningsnotater og artikler

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMED8020 2.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU