course-details-portlet

SMED8021 - Genetisk epidemiologi - kun teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 50/100
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

Kurset fokuserer på forståelsen av genetisk epidemiologi og genetisk variasjon i befolkningen. Tema som undervises er studiedesign og analysemetoder (helgenomsstudier og mendelsk randomisering og funksjonell oppfølging), samt bias og confounding i analyser, implikasjoner av funksjonelle funn, bruk av registerdata og etiske betraktninger. Kurset har felles forelesninger med SMED8020.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten: forstå konseptet genetisk epidemiologi, forstå hvordan genetisk variasjon opptrer i en befolkning og hvordan man kan studere den. Ha teoretisk kjennskap til viktige verktøy og analysemetoder for helgenomsanalyser. Kunne vurdere og diskutere resultater fra slike analyser med tanke på validiteten av resultatene, forstå funksjonelle implikasjoner og komme med forslag til videre oppfølging. Ha teoretisk kjennskap til analysemetoder for MR-analyser. Kunne skissere hvordan en instrumentvariable konstrueres og vurdere styrker og svakheter relatert til denne. Forstå og kunne diskutere resultater fra MR-analyse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Alle med obligatorisk deltakelse

Obligatoriske aktiviteter

  • Forelesninger

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende masternivå, medisinstudenter opptatt på forskerlinjen, andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Utlevert materiale, forelesningsnotater og artikler

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMED8020 2.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU