course-details-portlet

SKOLE6623 - Teknologi og forskningslære - Modul IV

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Hovedtemaet i dette emnet er konstruksjon av funksjonelle produkter etter kravspesifikasjon og arbeidstegninger. Designe og teste ut et produkt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal

 • kunne hvordan konstruere funksjonelle produkter etter kravspesifikasjon og arbeidstegninger, og designe og teste ut et produkt
 • ha kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med konstruksjon av funksjonelle produkter etter kravspesifikasjon og arbeidstegninger, hvor design og uttesting av produktet inngår

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • konstruere funksjonelt produkt etter kravspesifikasjon og arbeidstegninger, og designe og teste ut produktet
 • planlegge og gjennomføre undervisning hvor konstruksjon av funksjonelt produkt etter kravspesifikasjon og arbeidstegninger, og design og uttesting av produktet inngår
 • veilede elever som arbeider med undervisningsopplegget
 • vurdere elevenes læring når de arbeider med undervisningsopplegget

Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • være i stand til å bruke temaet konstruksjon av funksjonelle produkter i faget teknologi og forsknings-lære i videre-gående skole, på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig

Læringsformer og aktiviteter

Emnet veksler mellom teoretisk tilnærming og en praktisk tilnærming til faget.

Praktisk arbeid: Konstruksjon av funksjonelle produkter

Obligatoriske arbeidskrav

 • En oppgave
 • Obligatoriske oppmøte på minst 80% av undervisningen.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk deltakelse på alle samlinger
 • Innlevering av oppgave

Mer om vurdering

Mappevurdering. Vurderes etter karakterregel bestått/ikke bestått

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning på bachelornivå (PLUEVU)
KOMPiS Teknologi og forskningslære (KTOF)

Kursmateriell

Forelesninger og pensumlitteratur vil i hovedsak være på norsk.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU