course-details-portlet

SKOLE6021 - Matematikk for lærerutdannere 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Matematikkdidaktikk for lærerutdannere 1 er delt inn i to deler:

Del 1: Matematisk tenkning i forgrunnen

Denne delen av emnet legger til rette for at deltakerne sammen kan utforske og utvikle egen undervisning og lærerutdanning i matematikk. Deltakerne skal sammen

 • utforske sentrale ideer («big ideas») i matematikk (f.eks. funksjoner, assosiativ egenskap, forhold)
 • utforske lærerstudenters forståelse av sentrale ideer i matematikk - og relatere det til elevenes læring
 • utforske undervisning av sentrale matematiske ideer i lærerutdanning - og relatere det til elevenes læring

Del 2: Praksis i forgrunnen

Denne delen av emnet legger til rette for at deltakerne sammen kan utforske og utvikle egen undervisning og lærerutdanning i matematikk. Deltakerne skal sammen

 • utforske hva matematikklæreres undervisningspraksis kan være og hvordan den kan utvikles
 • utforske praksiser i lærerutdanningen som støtter utvikling av meningsfullt engasjement i matematikk for lærerstudenter - og relatere det til elevers engasjement, læring og erfaringer
 • analysere, reflektere over og utvikle undervisnings- og veiledningspraksis i matematikklærerutdanningen

Læringsutbytte

Del 1: Matematisk tenkning i forgrunnen

Kunnskaper

Studenten

 • har avansert kunnskap om sentrale ideer («big ideas») i matematikk
 • har avansert kunnskap om lærerstudenters forståelse av sentrale ideer i matematikk - og hvordan dennes forståelse kan påvirke elevenes læring
 • har avansert kunnskap om undervisning av sentrale matematiske ideer i lærerutdanning - og hvordan dennes forståelse kan påvirke elevenes læring

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere aktuelle teorier og forskning om læring og undervisning av sentrale matematiske ideer i matematikk i skolen og i lærerutdanningen
 • kan analysere aktuelle teorier og forskning om lærerstudenters forståelse av sentrale ideer i matematikk
 • kan gjennomføre og analysere oppgaver og aktiviteter i lærerutdanning innen et sentralt tema, med utgangspunkt i aktuell teori

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere problemstillinger knyttet til aktuelle teorier og forskning
 • kan kommunisere og diskutere problemstillinger, analyser og resultater innen aktuell forskning
 • kan presentere, diskutere og analysere egne utprøvinger i lærerutdanningen
 • kan kritisk reflektere over teori, forskning og praksis

Del 2: Praksis i forgrunnen

Kunnskaper

Studenten

 • har avansert kunnskap om hva matematikklæreres undervisningspraksis kan være og hvordan den kan utvikles
 • har avansert kunnskap om praksiser i lærerutdanningen som støtter utvikling av meningsfullt engasjement og forståelse i matematikk for lærerstudenter

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere aktuelle teorier og forskning om matematikklæreres undervisningspraksis
 • kan analysere aktuelle teorier og forskning om praksiser i lærerutdanningen som støtter utvikling av meningsfullt engasjement i matematikk for lærerstudenter
 • kan delta i felles planlegging, øving, utprøving og analyser av aktiviteter i matematikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere problemstillinger knyttet til aktuelle teorier og forskning
 • kan kommunisere og diskutere problemstillinger, analyser og resultater innen aktuell forskning
 • kan presentere, diskutere og analysere egne utprøvinger i lærerutdanningen
 • kan analysere, reflektere over og utvikle undervisnings- og veiledningspraksis i matematikklærerutdanningen
 • kan analysere og anvende kunnskap om aktuell teori og forskning og relatere det til elevers engasjement, læring og erfaringer
 • kan kritisk reflektere over teori, forskning og praksis

Læringsformer og aktiviteter

Deler av undervisningen vil foregå på engelsk. Emnet organiseres rundt forelesninger, diskusjoner, utprøvinger, utforskning og analyser av oppgaver og aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidsoppdrag
 • Obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Mellom samlingene vil det bli gitt obligatoriske arbeidsoppdrag. Det er obligatorisk oppmøte på samlinger. Obligatoriske aktiviteter vurderes godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen.

Vurdering: En faglig (multimodal) tekst som trekker inn perspektiver fra begge delene av emnet. Eksamen blir vurdert med bokstavkarakter A-F, der F er ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Matematikkdidaktikk for lærerutdannere (MATLÆR)

Forkunnskapskrav

Fullført mastergrad

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Matematikkdidaktikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU