course-details-portlet

SKID2300 - Skipsdesign III - Prosjektering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

- Skipstyper
- Hoveddimensjoner
- Linjeutforming
- Vektsberegninger
- Lastkondisjoner
- Stabilitet
- Generalarrangement
- Top-down og Bottom-Up
- Design Trade-offs

Læringsutbytte

Kunnskap om:
- relevante prosjekteringsmetoder
- ulike skipstyper
- rederikrav
- klasse- og myndighetskrav
- etablering av hoveddimensjoner og linjer
- optimalisering
- Decision-making tools
Ferdigheter i:
- bruk av relevant dataverktøy til utforming av skroglinjer
- vektsberegnnger og beregning av lastkondisjoner.
- vurdering av stabilitet mot akseptkriterier
- utforming av generalarrangment

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, øvinger , laboratorieøvelser og prosjektarbeid.      

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Ny og utsatt eksamen : Muntlig

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Marine konstruksjoner
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU