course-details-portlet

SKID2300 - Skipsdesign III - Prosjektering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

 • Skipstyper
 • Kundekrav og operasjonsprofilanalyse
 • Gjennomgang av kundekrav
 • Top-down-metodikk med lignende skip og regresjonsanalyser
 • Bottom-up-metodikk med blokkmetodikk og systembaserte metoder
 • Designmetodikk, inkludert flaskehalsanalyser og iterasjonsprosesser
 • Viktigheten av stabilitets-, struktur-, skipsbevegelse- og fremdriftsanalyser (forenklede)
 • Designvalg og "trade-offs"
 • "What-if" scenarier
 • Generalarrangement

Læringsutbytte

Ved fullført emne, skal kandidaten ha...

Kunnskap om:

 • Ulike skipstyper
 • Relevante prosjekteringsmetoder
 • Grunnlag for beslutninger
 • Ulike aspekter ved skipets egenskaper

Ferdigheter i:​

 • Utforming av generalarrangement
 • Skipsdesignmetoder og -prosesser
 • Når skal man bruke hvilken metode?
 • Vekting av forskjellige krav opp imot hverandre.

Kompetanse i:

 • Skipsdesignprosesser
 • Beslutingstaking innenfor skipsdesign
 • Risikovurderinger ("What-ifs"

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratorieøvelser og prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Ny og utsatt eksamen : Muntlig eksamen i vårsemester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Skipsdesign, ingeniør (699SD)

Forkunnskapskrav

SKID1001 Skipsdesign I

SKID2203 Skipsdesign II

Kursmateriell

Volker Bertram og H. Schneekluth: Ship Design for Efficiency and Economy

Kai Levander: System Based Ship Design (vil bli utdelt)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Marin prosjektering
 • Marine konstruksjoner

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU