course-details-portlet

SARB3910 - Masteroppgave i globalisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven må omhandle et tema som er relatert til globalisering. Oppgaven skal skrives på engelsk, og skal ha et omfang på 17 500 - 24 500 ord (12 pt, linjeavstand 1,5, ca. 50-70 sider), og skal vise studentens evne til å utføre en selvstendig vitenskapelig oppgave. Tema for masteroppgaven velges i samråd med en veileder. Studenten bør vise evne til å utføre et individuelt forskningsprosjekt, og innholdet i oppgaven bør relateres til noen av aspektene til det tverrfaglige rammeverket av emner som er undervist i programmet.

Læringsutbytte

Studentene skal være i stand til å behandle et spesialisert tema på en faglig måte. Studentene vil få øvelse i formulering av problemstillinger og hvordan man skal samle inn og analysere data. Studentene vil oppnå en utvidet kompetanse i hvordan man analyserer endringsprosesser relatert til globalisering.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning. Obligatoriske aktiviteter: En detaljert prosjektbeskrivelse av masteroppgaven på 5 sider leveres til veileder i slutten av tredje semester. Vurderingsform: Masteroppgave og 30 minutter muntlig eksamen. Innleveringsfristen for masteroppgaven er vanligvis 1. mai. Alle emner i masterprogrammet må være bestått før masteroppgaven kan leveres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektbeskrivelse

Mer om vurdering

Masteroppgaven må være godkjent før studenten kan ta den muntlige eksamen som er knyttet til masteroppgaven. Muntlig eksamen avholdes på engelsk. Karakteren på masteroppgaven kan bli justert etter muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Globalisation and Sustainable Development (MSGLOPOL)
Globalization (MSGLOBAL)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterprogrammet i globalisering, samt at studenten må ha bestått 90 studiepoeng i studieprogrammet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Globalisering
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 02.11.2020

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering 03.05.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU