course-details-portlet

SARB3012 - Internship

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

The internship will provide students with insights into how different organisations work with globalisation and sustainable development in practice. It will also provide students with the opportunity to use the qualifications acquired through their study programme in practical contexts. The experience from the internship will increase the student`s awareness of their own competence, contribute to the student`s academic development and constitute work experience that will be valued and useful in a professional career.

During the internship, the students will undertake an independent assignment that will end in an individual report. The individual assignment has to fulfil the academic requirements of a master's level programme and be informed by relevant theories, topics and concepts connected to the programme. The following are examples of the areas of research covered by the programme, and which the internship project could relate to: International Relations, Social Change, Marginalization and Mobility, Conflict and Peace, Cultural Knowledge, Cross-Cultural Management, Knowledge and Technology Transfer.

Læringsutbytte

A student who has completed this course should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general competence:

Knowledge:

  • have obtained in-depth knowledge of how an organization works in practice with globalisation and sustainable development.

Skills:

  • can conduct an independent project where they apply the academic knowledge they have acquired in the course on concrete challenges organisations work with related to globalisation and sustainable development.

General competence:

  • have practical work experience and competence in developing networks, writing reports, and engaging in analysis that connects theory and practice.

Læringsformer og aktiviteter

The students will have individual supervision from both NTNU and the company/organization.

Obligatoriske aktiviteter

  • Praksis

Mer om vurdering

The examination in this course will be an individual assignment related to the internship/work project. The assignment is worth 100% of the final grade. The assignment amounts to 30 credits and should be close to 8000 words (+-10%). The assignment will be graded passed/failed by the NTNU supervisor. The assignment must be written in English.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Globalisation and Sustainable Development (MSGLOPOL)

Forkunnskapskrav

Requires admission to the Master's programme in Globalization.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG3011 22.5 HØST 2016
SARB3011 15.0 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Globalisering
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU