course-details-portlet

SANT2900 - Bacheloroppgave - sosialantropologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Hvordan skal du skrive en sosialantropologisk tekst? I dette emnet utfordres du til å omsette den kunnskapen og de ferdighetene du har tilegnet deg i løpet av bachelorstudiet til en vitenskapelig tekst. Teksten skal oppfylle alminnelige krav til faglig argumentasjon og kildebruk, og følge fagets siterings- og referansepraksiser. Du velger selv tema for oppgaven. Emnet er obligatorisk for alle som ønsker en bachelorgrad i sosialantropologi.

Læringsutbytte

Når du har skrevet en bacheloroppgave i sosialantropologi har du grunnleggende ferdigheter i å formulere problemstillinger og i å samle inn relevant kildemateriale. Du har kunnskaper om kritisk drøfting og formidling av faglitteratur, og kunnskaper om de formelle kravene som stilles til akademiske tekster.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent problemstilling i seminar

Mer om vurdering

Bacheloroppgave (ca 6000 ord). Innleveringsfrist for oppgaven: 15. mai.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Gjennomført minst 60 studiepoeng i emner fra fordypningen i sosialantropologi. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SANT2000 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 09.11.2020

Innlevering 16.11.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU