course-details-portlet

SANT2024 - Globale ulikheter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Mange av de mest akutte problemene i verden i dag har sin rot i ulik tilgang til ressurser. I dette emnet setter vi fokus på ulikhet i «det globale sør», og ser det i lys av internasjonale og komparative perspektiv. Du vil lære om aktuelle samfunnsproblem knyttet til ulike former for ulikhet innen rammen av antropologisk teori og empiriske bidrag. Valget av disse undertemaene er nært knyttet til pågående forskning ved instituttet, og kan variere fra semester til semester. Eksempler på slike tema er modernisering, urbanisering, kjønn og rettigheter, nyliberalisme, etnisitet, klima og miljø, lokale utfordringer, stat og samfunn.

Læringsutbytte

Når du har fullført dette kurset kan du gjengi perspektiv og teorier på global ulikhet, vurdere teorier om ulikhet basert på empirisk materiale, og drøfte et aktuelt problem i lys av teori. Du er klar over den sosiale og politiske betydningen av ulikhet for de berørte menneskene og for vårt globale fellesskap, kan se ulikhetsrelasjoner fra ståstedet til den svake part og ønsker å bidra med kunnskap for forandring.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.

Vær oppmerksom på at undervisningen og obligatorisk aktiviteter kan starte før påmeldingsfristen.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet i dette emnet er muntlig presentasjon i seminar. Nærmere informasjon om de obligatoriske aktivitetene er tilgjengelig på Blackboard ved semesterstart. Obligatorisk aktivitet kan vurderes som godkjent eller ikke godkjent. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert til å ta eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon i seminar

Mer om vurdering

Eksamen består av en 6 timers skriftlig eksamen. Eksamen kan leveres på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Gjentak av eksamen

Det er mulig å ta eksamen på nytt senere, og eksamen tilbys i både vår og høstsemester, De obligatoriske aktivitetene som er tilknyttet emnet må tas det semesteret emnet undervises, og for å kunne ta eksamen i høstsemesteret, må de obligatoriske aktivitetene være godkjent.

Kursmateriell

Informasjon om pensumlister blir gjort tilgjengelig ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU