course-details-portlet

SANT1020 - Sosialantropologiske perspektiver

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Hvordan skal vi forstå kultur og kulturell variasjon vitenskapelig? Sosialantropologer har historisk utviklet ulike perspektiver for å forstå og forklare kulturdimensjonen i det menneskelig liv. I en globalisert verden med større kontakt mellom folk og kulturer enn noen gang tidligere, har kulturelle forskjeller og kulturell identitet fått en stadig større plass i våre liv og i det offentlige ordskiftet. Kunnskap om kultur og kulturell variasjon har blitt helt avgjørende for å forstå samtiden og samtidens globale utfordringer. Emnet utfordrer deg til å diskutere kulturell variasjon i vår globaliserte verden ut fra overordnede sosialantropologiske perspektiver.

Læringsutbytte

Når du har gjennomført emnet har du kunnskaper om sosialantropologiens historie, perspektiver, grunnlagsproblemer, og relevans.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer.
Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvelse(r) og innlevering(er) i seminarer

Mer om vurdering

6 timer skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SANT2200 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 08.12.2020

Innlevering 08.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU