course-details-portlet

SANT1001 - Sosial organisasjon og identitetdannelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet handler om hvordan identitet formes, uttrykkes, vedlikeholdes og endres. Det tar opp organisatoriske prinsipper som slektskap, etnisitet, kjønn og alder. Emnet tar også opp nasjonalisme og identitetspolitikk i kjølvannet av kolonialismens avvikling, postkolonial teori og minoriteters kulturelle og politiske aktivitet innenfor større enheter. I tillegg dekker emnet en del av den foreliggende kulturelle variasjon i emosjons- og personforståelse. Emnet er obligatorisk for alle som ønsker en bachelorgrad eller et årsstudium i sosialantropologi.

Læringsutbytte

Studentene skal kunne redegjøre for ulike prinsipper for sosial organisasjon og differensiering, så som slektskap, etnisitet, kjønn og alder. De skal kunne dokumentere kjennskap til sentrale elementer i nasjonalismeteori, identitetspolitikk og postkolonial teori. Studentene skal kunne gi eksempler på ulike person- og emosjonsforståelser. Gjennom arbeidet med den obligatoriske skriftlige øvelsen tilegner studenten seg ferdigheter innen akademisk skriving.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer, samt skriftlige øvelser (inntil 48 timer undervisning). Obligatorisk skriftlig øvelse: frist 15. oktober.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent skriftlig øvelse

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSANT103 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 11.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 16.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU