course-details-portlet

RVI1030 - Midtøstens religioner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter et historisk og komparativt studium av nålevende religioner som har sitt opphav i Midtøsten, med særlig vekt på jødedommen og islam, samt på kristendommen som en religion i Midtøsten.
Det legges vekt på sammenhengen mellom religion, kultur og samfunn i regionen, herunder en særlig vekt på religiøse minoriteter. Emnet tar også for seg jødedommens og islams utforming i forskjellige land og regioner der de har fått en videre utbredelse.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten
- har grunnleggende kunnskaper om jødedommens, de orientalske kristne kirkenes og islams oppkomst, utvikling, kildetekster og tolkningstradisjoner
- har grunnleggende kunnskap i hvordan religionsvitenskapelige begreper tillempes i studiet av jødedom, islam og de orientalske kristne kirkene
- har kunnskap om hva som konstituerer god vitenskapelig skikk om kildebruk og referanser
- har forståelse for hvordan jødedom og islam utvikles i samsvar med samfunnet, deriblant i Norge

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan gjøre historiske fremstillinger av jødedommens, orientalsk kristendoms og islams oppkomst og utvikling
- kan anvende religionsvitenskapelige begreper i fremstillinger av jødedom, orientalsk kristendom og islam

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i forelesninger. Deler av undervisningen kan holdes på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Eksamen består av en hjemmeoppgave (6000 ord).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFRVI111 15.0
HFKRL213 15.0 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 10.12.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 20.01.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU