course-details-portlet

RVI1010 - Religionsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Spesifikke mål:

 • definere og kritisk vurdere begrepet religion og være i stand til å karakterisere ulike definisjoner av begrepet
 • identifisere og oppsummere de viktigste forskningstradisjoner og deres modeller i studiet av religion
 • bruke teoretiske modeller på et empirisk materiale ved hjelp av primær- og sekundærtekster

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse av emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskap om faget religionsvitenskaps historiske utvikling og samtidige posisjon
 • har grunnleggende kunnskap om de viktigste teoretiske tradisjoner i studiet av religion
 • har grunnleggende kunnskap om de sentrale metodologiske tilnærminger som brukes i faget

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og evaluere primære og sekundære kilder
 • kan anvende relevante analytiske modeller og grunnleggende metoder på empirisk materiale

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i forelesninger og seminar. Deler av forelesningene vil kunne holdes på engelsk.

For å gå opp til eksamen må studentene få godkjent en obligatorisk aktivitet. For nærmere opplysning om obligatorisk aktivitet henvises det til Blackboard. Obligatorisk aktivitet godkjennes kun i undervisningstermin, men er gyldig både dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Eksamen består av en 5-dagers hjemmeeksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFRVI102 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
06.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
31.05.2024

Innlevering
05.06.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU