PSY8003 - Multivariate kvantitative forskningsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en fordypning i de mest brukte multivariate førstegenerasjons analyseteknikkene i psykologisk forskning og samfunnsvitenskapen forøvrig. Etter en oversikt over ulike multivariate analyseteknikker generelt, går emnet grundigere gjennom multippel regresjonsanalyse (herunder mediasjon og moderasjon/interaksjoner) og dens forutsetninger, logistisk regresjonsanalyse, utforskende faktoranalyse (prinsipalkomponent og common factor) og variansanalyse (independent og repeated measures). Videre viser emnet anvendelser av klyngeanalyse og Chi-sqare automatic interaction detection (CHAID) teknikker som brukes for gruppering/segmentering. Emnet tar utgangspunkt i programpakken SPSS/STATA. Emnet gir først en teoretisk innføring i de ulike analyseteknikkene og deretter følges dette opp med lab øvelser under veiledning.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten...
- har dyp teoretisk kunnskap om og praktisk erfaring med de multivariate analyseteknikkene av førstegenerasjon som er mest brukt i psykologisk forskning.
- har kunnskap om forutsetningene for å kunne anvende de ulike multivariate analyseteknikkene samt evnen til å kunne vurdere hvilke analyser som er mest korrekt og hensiktsmessig for å belyse ulike problemstillinger.

Ferdigheter:
Kandidaten...
- har ferdighet til å gjøre om teoretiske problemstillinger til hypoteser som kan testes ved hjelp av analyseteknikker som er gjennomgått på kurset.
- har ferdighet til å sette opp en analysestrategi basert på teori og metodekunnskap.


Generell kompetanse
Kandidaten...
- har kompetanse innen kvantitativ forskning og har kunnskap om hvordan forskningsresultater formidles i et vitenskapelig format.
- har kompetanse til å vurdere metodenivået på publisert psykologisk forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og lab øvelser. Emnet er satt opp med 30 timer og går over fem dager på en uke. Det kreves minimum 5 påmeldte ph.d.-kandidater for at emnet blir avholdt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på forelesninger og lab øvelser

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført mastergrad eller tilsvarende. Kandidater som er tatt opp på et ph.d.-program rangeres først ved opptak.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur tilsendes deltakerne før kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.