course-details-portlet

PSY8003 - Multivariate kvantitative forskningsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Søknadsfrist for dette emnet er 16. desember 2020. Søknadsskjema finner du her.
Emnet vil foreleses intensivt i perioden 4.-8 januar 2021.


Emnet gir en fordypning i de mest brukte multivariate førstegenerasjons analyseteknikkene i psykologisk forskning og samfunnsvitenskapen forøvrig. Emnet går grundig gjennom multippel regresjonsanalyse som også omfatter dummy-variable regresjon (ANOVAs), moderasjonsanalyse eller interaksjonseffekter (Faktorial ANOVAs) og medieringsanalyser. Deretter behandler kurset temaene logistisk regresjon og utforskende faktoranalyse (prinsipal komponent og common factor). Videre viser vi hvordan multilevel rammeverket kan brukes for å analysere repeterte målinger (repeated measures) og longitudinelle data.

Emnet tar utgangspunkt i programpakken STATA, men R og SPSS koder/instrukser vil også gis avhengig av behov. Emnet gir først en teoretisk innføring i de ulike analyseteknikkene og deretter følges dette opp med lab øvelser under veiledning.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten...

- har dyp teoretisk kunnskap om og praktisk erfaring med de multivariate analyseteknikkene av førstegenerasjon som er mest brukt i psykologisk forskning og samfunnsvitenskapen.

- har kunnskap om forutsetningene for å kunne anvende de ulike multivariate analyseteknikkene samt evnen til å kunne vurdere hvilke analyser som er mest korrekt og hensiktsmessig for å belyse ulike problemstillinger.

 

Ferdigheter:

Kandidaten...

- har ferdighet til å gjøre om teoretiske problemstillinger til hypoteser som kan testes ved hjelp av analyseteknikker som er gjennomgått på kurset.

- har ferdighet til å sette opp en analysestrategi basert på teori og metodekunnskap.

 

Generell kompetanse:

Kandidaten...

- har kompetanse innen kvantitativ forskning og har kunnskap om hvordan forskningsresultater formidles i et vitenskapelig format.

- har kompetanse til å vurdere metodenivået på publisert psykologisk forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og lab øvelser. Emnet er satt opp med 30 timer og går over fem dager på en uke i januar. Vurderingsformen for emnet er en selvstendig skrevet paper/oppgave på 4000-5000 ord. Oppgaven blir vurdert til bestått eller ikke bestått. Oppgaven skal vise at kandidaten har klart å anvende en eller flere av teknikkene gjennomgått på kurset. Kandidaten kan bruke primære og/eller sekundære data. Oppgaven kan ikke være identisk med en artikkel som inngår i kandidatens ph.d.-avhandling. Det kreves minimum fem påmeldte ph.d.-kandidater for at emnet blir avholdt.

 

Emnet er adgangsbegrenset til maksimalt 25 kandidater. Kandidater som er tatt opp på et ph.d.-program rangeres først ved opptak.

Dette er et intensivt kurs og digitale forelesninger vil finne sted i perioden 04-08 januar 2021.

Påmeldingsfrist 16. desember 2020.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på forelesninger og lab øvelser

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført mastergrad eller tilsvarende. Emnet er adgangsbegrenset til maksimalt 25 kandidater. Kandidater som er tatt opp på et ph.d.-program rangeres først ved opptak.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur tilsendes deltakerne før kursstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 16.12.2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 11.01.2021

Innlevering 25.01.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU