course-details-portlet

PSY6016 - R-programmering for forskning og rapportering: fra grunnleggende til avanserte anvendelser

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 21 dager

Faglig innhold

Vårt kurs tilbyr en grundig og praktisk utforskning av R-programmering. Som deltaker vil du få et sterkt grunnlag i programmeringsspråket og ferdigheter som er nødvendig for avanserte anvendelser innen forskning og rapportering. Basert på en kombinasjon av online-forelesninger, oppgaver og live-økter, vil du bli utstyrt med verktøy for å utforske og utnytte R-universet. Som en del av kurset inngår i tillegg individuell veiledning med kursholderne - eksperter innen statistikk og forfattere av to bøker om R-programvaren.

Læringsutbytte

Ved slutten av dette kurset vil du bli en dyktig bruker av R-programmering. Du vil være i stand til å effektivt kommunisere kompleks datainnsikt gjennom velinformerte rapporter.

Kunnskaper:

  • Studenten forstår hvordan R-programvaren kan brukes til å løse en lang rekke forskningsrelaterte spørsmål og forhold, inkludert datahåndtering, dataanalyse og automatisert rapportering.

Ferdigheter:

  • Studenten kan programmere skript på R-språket for å løse analytiske problemer.
  • Studenten kan bruke både tradisjonelle og nyere R-funksjoner avhengig av behov (rydde data, skrivefunksjoner m.m.).

Generell kompetanse:

  • Studenten har en solid forståelse av muligheter som R-programvare gir og forstår hvordan den fleksibelt kan brukes for å sikre forskning av høy kvalitet fra design til rapportering.

Læringsformer og aktiviteter

  • Digitale forelesninger
  • Oppgaver
  • Gjennomgang av oppgaver
  • Individuell veiledning

Mer om vurdering

Emnet avsluttes med en tre ukers hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved Institutt for psykologi (IPSEVU)

Forkunnskapskrav

Master's degree

Kursmateriell

Anbefalt litteratur:

Andrews, M. (2021). Doing Data Science in R. Sage.

Baruffa, O. (accessed, 2023). Big Book of R. https://www.bigbookofr.com/

Mehmetoglu, M. & Mittner, M. (2022). Applied Statistics Using R: A Guide for the Social Sciences. Sage.

Wickham, H. & Grolemund, G. (accessed, 2023). R for Data Science. https://r4ds.had.co.nz/

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
25.04.2024

Innlevering
16.05.2024


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU