course-details-portlet

PSY3123 - Hjerne og kognisjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet er et teoretisk fordypningsemne i kognitiv nevrovitenskap med fokus på overordnet teori om nervesystemets funksjon. Det er et gjennomgående fokus på forholdet mellom sentralnervøs segregering og integrering. Det gis eksempler på hvordan ulike kognitive funksjoner kan analyseres i dette perspektivet, som sansning/ persepsjon, motorikk, språk og hukommelse. Det gis en innføring i viktige metoder innenfor kognitiv nevrovitenskap, inkludert lesjons-, elektrofysiologiske og MR-baserte metoder. Det legges vekt på en kritisk tilnærming til teori basert på en forståelse av de ulike nevrovitenskapelige og kognitive metoders muligheter og begrensninger.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført emne har studenten avansert kunnskap om sentrale teorier om det menneskelige nervesystem med et overordnet fokus på forholdet mellom funksjonell segregering og integering. I tillegg har studenten tilegnet seg en inngående kunnskap om sentrale metoder innenfor kognitiv nevrovitenskap, som for eksempel enkeltcelleregistring, lesjonsmetoden og funksjonell MR, inkludert nettverksanalyse. Videre har studenten inngående kunnskap om utvalgte tema innen kognitiv nevrovitenskap, som for eksempel sansning/persepsjon, motorikk, språk og hukommelse.

Ferdighet: Studenten har utviklet en evne til å analysere og forholde seg kritisk til teorier om nervesystemet. Studenten kan analysere og forholde seg kritisk til forholdet mellom teori og empiri med grunnlag i kunnskap om metdologiske begrensninger ved sentrale metoder. Generell kompetanse: Studenten har tilegnet seg en avansert forståelse av vitenskapelig tenkemåte. Spesielt har studenten utviklet en evne til å analysere nevrovitenskapelige teorier på en selvstendig og kritisk måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Mer om vurdering

Avsluttende 6-timers skoleeksamen uten hjelpemidler. Eksamen vektes til 100%

Obligatorisk innleveringsoppgave må bestås for å få adang til å gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU