course-details-portlet

PSY1014 - Sosialpsykologi I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet sosialpsykologi er et grunnleggende emne som omhandler hvordan folks tanker, følelser og adtferd er påvirket av andre mennesker. Sosialpsykologien omfatter fire sentrale perspektiver: det sosiokulturelle, det evolusjonære, sosial læring og det sosialkognitive. Ut fra disse perspektivene forsøker en å beskrive og forklare sosial adferd.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten har en grunnleggende oversikt over sosialpsykologiens sentrale perspektiver som omfatter det sosiokulturelle, det evolusjonære, det sosialæringsteoretiske og det sosialkognitive.
Studenten har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om spesifikke forskningsfelt som hvordan vi oppfatter og vurderer oss selv og andre, holdninger og sosial påvirkning, samarbeid og fungerer i grupper, fordommer, diskriminering og konflikter, vennskap og kjærlighet, hjelpsomhet og aggresjon.

Ferdigheter:
Studenten kan gjengi og diskutere hvordan sosial atferd og kognisjoner forklares ut fra ulike perspektiver i sosilapsykologien.

Generell kompetanse:
Studenten har utviklet forståelse for (1) hvordan man studerer mennesker i sosiale situasjoner og (2) hvordan ulike sosiale faktorer påvirker menneskers tanker, følelser og adferd.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke, kollokvier.
Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Forkunnskapskrav

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY1004 7.5
PSYPRO4114 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Psykologi
  • Samfunnsfag og psykologi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 19.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 22.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU