course-details-portlet

PROG2053 - Webteknologier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Verdensveven (WWW) brukes nå som en plattform for sofistikerte interaktive applikasjoner som spenner fra nettbutikker og blogger, til nesten alle typer moderne digitaletjenester, som strømming, nyhetkanaler eller sosiale medier. Å lage webapplikasjoner krever imidlertid andre tilnærminger enn tradisjonelle applikasjoner og involverer integrasjon av en rekke teknologier. Dette emnet vil gi deg en introduksjon til moderne webteknologier og erfaring med å lage nettapplikasjoner. Du vil lære om markeringsspråk som HTML, skriptspråk som JavaScript, nettverksprotokoller som HTTP, serversideprogrammering i NodeJS, nettbiblioteker og rammeverk, databaser, og se hvordan de alle jobber sammen for å levere full-stack applikasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har kjennskap til utvikling av både frontend- og backend-delen av en grunnleggende webapplikasjon
 • Har kjennskap til implementering av funksjonelle krav i en webapplikasjon
 • Har kjennskap til Model-view-controller-arkitekturen
 • Kjenner til ulike verktøy og teknologier som hjelpemidler ved utvikling av full-stack applikasjoner
 • Har kjennskap til datalagring og datahåndteringsteknologier i web

Ferdigheter

 • Kan gjøre rede for hvilken funksjon en bestemt kodesnutt har i en nettapplikasjon
 • Utvikle sikre og vedlikeholdbare applikasjoner
 • Vurdere fordeler og ulemper ved bruk av ulike verktøy og teknologier
 • Kan gjøre rede for hva som er rollen til de ulike teknologiene som er lært og hvordan de samkjører

Generell kompetanse

 • Kunne tilegne seg ny kunnskap i et fagfelt i kontinuerlig utvikling
 • Reflektere over og argumentere for tilnærmingen brukt ved løsning av en webprogrammeringsoppgave
 • Bransjeklar syn og erfaring med komplekse webapplikasjonsutviklingsmiljøer

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Både individuelle- og samarbeidsøvinger
 • Laboratoriearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Gruppearbeid
 • Quiz
 • Obligatoriske oppgaver
 • Hjemmelesing og -øvinger

Undervisningsspråk: Engelsk om utvekslingstudenter er tatt opp, ellers norsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske oppgaver

Mer om vurdering

 • Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende skriftlig eksamen.
 • Utsatt eksamen i august.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDAT)
Dataingeniør (BIDATA)
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)
IT-drift og informasjonssikkerhet (BITSEC)
Programmering (BPROG)

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informatikk
 • Informasjonsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 09.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 84
M406-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
S206 Smaragd 48
M413-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 4
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU