POL8514 - Kvalitative metoder og studiet av borgerkriger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset handler om anvendelsen av kvalitative metoder i studiet av borgerkrig. Det begynner med en oversikt over kvalitative metoder, både inspirert av positivismen (case-studier, process tracking, kontrafaktisk analyse) og mer tolkende natur (diskurs, etnografi, tekstanalyse). Kurset vil også gjennomgå fordeler og ulemper ved ulike metoder.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal:
- kunne vurdere og benytte ulike kvalitative metoder i studiet av borgerkrig.
- beherske fagområdets teori og metoder og kunne bidra til utvikling av ny kunnskap innen fagområdet
Ferdighetsmål - studenten skal kunne
- behandle et av temaene som tas opp i undervisningen i en selvstendig empirisk analyse på høyt internasjonalt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Veiledning av paper. Vurderingsform: Paper Paperet skal være en selvstendig behandling av et tema fra undervisningen. Det bør være på mellom 6000-10000 ord. Emnet tilbys i samarbeid med Centre for the Study of Civil War, Peace Research Institute Oslo (PRIO). Emnet tilbys når det er tilgjengelig undervisningsressurser ved PRIO.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i statsvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.