course-details-portlet

POL8514 - Kvalitative metoder og studiet av borgerkriger

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset handler om anvendelsen av kvalitative metoder i studiet av borgerkrig. Det begynner med en oversikt over kvalitative metoder, både inspirert av positivismen (case-studier, process tracking, kontrafaktisk analyse) og mer tolkende natur (diskurs, etnografi, tekstanalyse). Kurset vil også gjennomgå fordeler og ulemper ved ulike metoder.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal: - kunne vurdere og benytte ulike kvalitative metoder i studiet av borgerkrig. - beherske fagområdets teori og metoder og kunne bidra til utvikling av ny kunnskap innen fagområdet Ferdighetsmål - studenten skal kunne - behandle et av temaene som tas opp i undervisningen i en selvstendig empirisk analyse på høyt internasjonalt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Veiledning av paper. Vurderingsform: Paper Paperet skal være en selvstendig behandling av et tema fra undervisningen. Det bør være på mellom 6000-10000 ord. Emnet tilbys i samarbeid med Centre for the Study of Civil War, Peace Research Institute Oslo (PRIO). Emnet tilbys når det er tilgjengelig undervisningsressurser ved PRIO.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i statsvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU