course-details-portlet

POL8513 - Politisk økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset tar for seg teori og empiri knyttet til utforming og gjennomføring av politikk innrettet mot styring på mikro- og makronivå. Teori og empiri i hovedsak fra internasjonal litteratur. Tema er blant annet institusjoner, vekst og utvikling, pengepolitikk, offentlig gjeld og finanskriser.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal:
- ha kunnskap om utforming, gjennomføring og virkninger av politikk nasjonalt innen et politisk-økonomisk rammeverk
- beherske teori og metoder innen fagområdet og kunne bidra til utvikling av ny kunnskap innen området politisk økonomi.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne
- behandle et av temaene som tas opp i undervisningen i en selvstendig empirisk analyse på høyt internasjonalt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer per uke. Vurderingsform: Paper. Paperet skal være en selvstendig behandling av et tema fra undervisningen. Det bør være på inntil 20 sider.
Hvis 6 eller færre studenter melder seg til et emnet de 2 første undervisningsukene blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i statsvitenskap eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL3513 10.0 01.09.2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU