course-details-portlet

POL8503 - Internasjonal politisk økonomi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i internasjonal politisk økonomi. Dette feltet er i hurtig utvikling og kan kort defineres som studiet av sammenkoblingen av markeder og stater på det internasjonale nivå. Dette tema studeres både ved hjelp av teoretiske modeller og empiriske undersøkelser.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • være i kunnskapsfronten innenfor feltet internasjonal politisk økonomi og beherske fagområdets teori og metoder
  • kunne bidra til utvikling av ny kunnskap innen internasjonal politisk økonomi

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

  • behandle et av temaene som tas opp i undervisningen i en selvstendig empirisk analyse på høyt internasjonalt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer pr. uke. Veiledning av paperet. Vurderingsform: Paper. Paperet skal være en selvstendig behandling av et tema fra undervisningen. Det bør være på inntil 20 sider.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i statsvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL3503 10.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU