course-details-portlet

POL1003 - Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 1/2 3 timer
Oppgave 1/2

Faglig innhold

Gjennom forelesninger, pensum, prosjektoppgaver og prosjektrelatert litteratur belyses 1) sentrale miljøpolitiske diskurser, 2) norsk klima- og energipolitikk, 3) norsk miljøforvaltning, 4) allmenningens tragedie og ressursforvaltning, 5) internasjonale regimer og betingelser for kollektiv handling, 6) internasjonal klimapolitikk og vitenskapens rolle, og 7) europeisk og internasjonal energipolitikk.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- ha kjennskap til politiske prosesser og politikkutforming i skjæringsflatene mellom miljø, energi og ressursforvaltning nasjonalt så vel om internasjonalt.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
- vise evne til å anvende de teorier og modeller som er sentrale innen miljø-, energipolitikk og ressursforvaltning
- utvise selvstendighet (alene og i team) i utarbeidelsen av en semesteroppgave som oppfyller kriteriene til vitenskapelig skriving spesielt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer per uke i hele semesteret samt øving/seminar. I emnet skal det leveres en semesteroppgave som er et gruppearbeid med inntil 4 studenter. Lengden på semesteroppgaven: inntil 8000 ord (inntil 20 sider tekst).

Vurderingsform: 3 timers skriftlig prøve og semesteroppgave. Det gis en samlet karakter der de to delene teller likt i vurderingen. Ved stryk eller gjentak av eksamen, må begge delvurderinger tas opp. Oppgave og eksamen kan skrives på engelsk eller norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på veiledningsrelevante seminarer/øvinger

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL112 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2016

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Industriell økologi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 1/2 09.12.2015 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 1/2 24.05.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU