course-details-portlet

PK8226 - Modellering, forebygging og reduksjon av naturfare-utløste teknologiske (Natech) ulykker

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette tverrfaglige emnet vil ta for seg den komplekse dynamikken i naturkatastrofeeffekter på industrianlegg og annen infrastruktur. Representative eksempler kan finnes i eksplosjonene ved et kjemisk anlegg etter orkanen Harvey i Texas (2017) eller Fukushima Daiichi kraftverksulykken etter tsunamien i 2011. Den økende frekvensen og intensiteten av ekstreme hydrometeorologiske hendelser på grunn av klimaendringer, sammen med den overdrevne urbaniseringen og den progressive utvidelsen av kritiske fasiliteter for våre produksjons- og energidistribusjonssystemer krever ad-hoc styring av risikoen fra Natech-hendelser (NAtural hazard-triggered TECHnological accidents). Av denne grunn gir kurset en oversikt over modellering av slike scenarier og hva som er tiltakene for å forebygge og dempe effektene deres. Hovedtemaene for dette kurset inkluderer sikkerhet, risikostyring, klimaendringer og energidistribusjon.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal få en grundig innsikt i forskningsutviklingen innen Natech risikostyring. Studentene skal også kunne gjenkjenne de nyeste forskningsaktivitetene på feltet, og identifisere relevante forskningsmuligheter rundt sine egne emner.

Ferdigheter: Studentene skal kunne bruke modeller, metoder og verktøy introdusert og delt i dette emnet i sin egen forskning.

Generell kompetanse: Studentene skal kunne forstå mekanismene for hvordan Natech-hendelser kan utvikle og påvirke en industri og deres omgivelser, samt identifisere og foreslå egnede tiltak for å minimere ulykkesrisikoen for de utsatte teknologiske systemene. Studentene vil også få mulighet til å lære å skrive et utkast til en vitenskapelig artikkel til en internasjonal konferanse eller et tidsskrift og strukturere en forskningspresentasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet skal bli gjennomført som en serie med 1-dagers seminarer. Den første seminarforelesningen holdes primært av emneansvarlig og inviterte forelesere, mens de øvrige seminarene vil inneholde tema presentert av deltakerne.

Mer om vurdering

Det forventes at deltakerne produserer et paper i konferanseformat i løpet av semesteret, og presenterer det på siste seminar. Deretter skal deltakerne levere det endelige papiret til evaluering innen avtalt frist.

Forkunnskapskrav

Alle studenter som ønsker å ta emnet må være tatt opp i et PhD-program ved NTNU eller et annet universitet.

Kursmateriell

Utvalgte artikler i tidsskrifter og konferanser, og andre publiserte forskningsrapporter.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • Ingeniørvitenskap
  • Drift og vedlikeholdsstyring
  • Risikoanalyse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
22.12.2023


08:00


20:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU