course-details-portlet

PK8225 - Læring i prosjekt-baserte organisasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet fokuserer på begrepet læring i prosjektbaserteorganisasjoner, dette inkluderer læring innen prosjekter og læring mellom prosjekter. Gjennom emnet vil studentene få dyp innsikt i forutsetningene som muliggjør læring innen prosjekter og mellom prosjekter. Organisasjonslæring som paraplybegrep vil også bli dekket og presentert. Metoder og verktøy som milepælsgjennomgang, retrospective gjennomgang, og gjennomgang etter prosjekt vil bli presentert og diskutert.

Læringsutbytte

Kunnskap; forstå begrepet prosjektbasert læring og dets relasjon til organisasjonslæring. Forstå forutsetningene som må oppfylles for å sikre læring i prosjektbaserte organisasjoner. Få oversikt over forskjellen mellom læring innen prosjekter og læring mellom prosjekter. Forstå rollen til lessons-learned i prosjekter.

Ferdigheter: bruk av strukturerte tilnærminger for å lære av prosjekter og innen prosjekter.

Generell kompetanse: Gjenkjenne innvirkningen av læring på prosjekter og på organisasjonen generelt.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsaktivitetene vil omfatte kombinasjoner av seminarer og arbeid med individuell oppgave som resulterer i en artikkel som er relatert til læring i prosjektbaserte organisasjoner. Oppgaven skal helst være knyttet til doktorgradsfokuset til studenten.

Mer om vurdering

For å bestå kurset kreves det en poengsum på minst 70 prosent. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

TPK5100 or TPK4115 eller tilsvarende

Alle studenter som ønsker å ta emnet må være tatt opp i et PhD-program ved NTNU eller et annet universitet.

Kursmateriell

Bassam Hussein. Let's really learn from projects. A study on learning in project basert organizations. Fagbokforlaget 2020.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Individuell oppgave 100/100

Utlevering
06.05.2024

Innlevering
17.06.2024


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU