course-details-portlet

PK8001 - Modeller for Logistikk 4.0

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 40/100 60 minutter A
Oppgave 60/100

Faglig innhold

Faget tar sikte på å styrke deltakernes kunnskap og forståelse for the state-of-art innen industri 4.0 og innovativ logistikk. Logistikk 4.0 er her definert som det logistiske systemet som muliggjør bærekraftig tilfredshet av individuelle kundebehov uten økning i kostnader og støtter denne utviklingen i industri og handel ved bruk av digital teknologi. Sentrale temaer inkluderer introduksjon til industri 4.0, introduksjon til logistikk og materialhåndtering, modeller og tilnærminger for bruk av digitale teknologier innen logistikk, modeller og tilnærminger for design av menneskesentrert materialhåndtering og logistikkløsninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal ha en oversikt over de ulike modellene og verktøyene for å analysere et system med hensyn på bærekraft.

Ferdigheter: Målet med kurset er å gi PhD studenter med effektive verktøy som gjør dem i stand til å håndtere og analysere komplekse systemer med det formål å utforme og implementere slike systemer.

Generell kompetanse: Studentene skal få bakgrunnen som trengs for å møte utfordringer som vanligvis forekommer innen forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Selvstudium. Skriving av vitenskapelig artikkel. For å få bestått i emnet, kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Faget undervises annethvert studieår, neste gang høsten 2022.

Mer om vurdering

I sluttkarakter inngår oppgave som teller 60% og muntlig eksamen som teller 40 %.

Vurdering av delene angis med karakterregelen bestått/ikke bestått.

Den endelige karakteren er bestått/ikke bestått, hvor bestått krever en samlet score på minimum 70 %.

Alle vurderingsdeler må være bestått før det kan beregnes samlet resultat i emnet.

Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakteren tas på ny

Forkunnskapskrav

Dette emnet krever godkjent opptak til et ph.d.-studieprogram ved NTNU eller et annet universitet.

Kursmateriell

Artikler og utdrag fra bøker. Forelesningsmateriell.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjonsledelse
  • Verkstedteknikk/produktivitet og logistikk
  • Ingeniør
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 60/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
15.12.2023


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 40/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 40/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU