course-details-portlet

PK8001 - Modeller for Logistikk 4.0

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2021/2022

Faglig innhold

Faget tar sikte på å styrke deltakernes kunnskap og forståelse for the state-of-art innen industri 4.0 og innovativ logistikk. Logistikk 4.0 er her definert som det logistiske systemet som muliggjør bærekraftig tilfredshet av individuelle kundebehov uten økning i kostnader og støtter denne utviklingen i industri og handel ved bruk av digital teknologi. Sentrale temaer inkluderer introduksjon til industri 4.0, introduksjon til logistikk og materialhåndtering, modeller og tilnærminger for bruk av digitale teknologier innen logistikk, modeller og tilnærminger for design av menneskesentrert materialhåndtering og logistikkløsninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal ha en oversikt over de ulike modellene og verktøyene for å analysere et system med hensyn på bærekraft.

Ferdigheter: Målet med kurset er å gi PhD studenter med effektive verktøy som gjør dem i stand til å håndtere og analysere komplekse systemer med det formål å utforme og implementere slike systemer.

Generell kompetanse: Studentene skal få bakgrunnen som trengs for å møte utfordringer som vanligvis forekommer innen forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Selvstudium. Skriving av vitenskapelig artikkel. For å få bestått i emnet, kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Faget undervises annethvert studieår, neste gang høsten 2022.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriving av artikkel som teller 60 % og muntlig eksamen som teller 40 %. Vurdering for hele mappen angis med karakteren bestått/ikke bestått. For å få bestått må minst 70 % score være oppnådd som sluttkarakter for mappen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Artikler og utdrag fra bøker. Forelesningsmateriell.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjonsledelse
  • Verkstedteknikk/produktivitet og logistikk
  • Ingeniør
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU