course-details-portlet

PH3000 - Global helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

The course PH3000 will address global health issues, predominantly in low and middle income countries. It will provide knowledge of the global burden of diseases and their impact on the health of populations; initiatives for the eradication of diseases; maternal and reproductive health and rights; newborn infant, child, and adolescent health; gender based violence and health consequences; malnutrition and child growth; determinants of health, inequality and inequity in health, and tools to address them; introduction to medical anthropology; cultural perspectives on diseases; human rights and ethical responsibilities; environmental/ecological factors affecting health; familiarization on immunization, vaccines, antibiotic resistance, epidemics and of microbes transmissions (travel, animals, food, trading); different types of health systems; policy issues; health care financing; organization of health care; primary vs. specialized care, centralized vs. decentralized systems and private vs. public solutions; cost-effectiveness analysis of health care interventions; economic evaluation and the special challenges facing low and middle income countries; economic incentives and provider payment.

Læringsutbytte

Upon completion of the course PH3000 the student is able to: identify, describe and analyze important global health problems; understand the relation between determinants of health and major health problems; describe sustainable ways to improve health considering economic, cultural and ethical issues; describe and assess the global burden of diseases, morbidity, mortality, communicable and non-communicable diseases, and preventive measures; describe and assess women’s, maternal, child, sexual reproductive health and rights; describe and assess health consequences of exposure to violence and war trauma; explain the interconnecting causes of global health problems; describe the Sustainable Development Goals 2015-2035; present, discuss and communicate major global health issues and critically consider evidence based major interventions improving health; demonstrate the distribution of ill health and interaction with health determinants, incentives and barriers to improvements, the interrelations between health, cultural, social, ecological and political dimensions; communicate global health issues and sustainable responses to the multifaceted health challenges, understand a broad typology of health systems, different models for organization, provision and evaluation of health care, describe health systems in LMIC, their strengths and weaknesses; describe and discuss potential positive and negative impacts of policy initiatives; discuss challenges related to health policy and systems in LMIC; understand motivation for specific policy initiatives, and to assess their potential implications on quality, efficiency and equity; understand the major health policy issues and the relevance of these for design and implementation of health policy in LMIC.

Læringsformer og aktiviteter

Lectures, seminars, group work, written and oral presentations, individual studies. The language of teaching and examination is English.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppgave 1
 • Obligatorisk oppgave 2

Mer om vurdering

There will be course assignments throughout the semesters and students must complete these prior to sitting the examination. The course will be taught over two semesters, autumn and spring, with a final written exam in the spring semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Global Health (MSPUHE)
Medisin, ikke-ordinære studenter (MDDIV)

Forkunnskapskrav

Admission to the MSc in Global Health. Exchange students may be accepted after an individual evaluation.

Kursmateriell

Course literature will be presented at the start of the semester.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Samfunnsmedisin
 • Medisinsk teknologi
 • Ernæring
 • Folkehelse
 • Globalisering
 • Medisin, helse- og sosialfag
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU