course-details-portlet

PD8401 - Interaksjonsdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir mulighet for å ta et individuelt tilpasset tema innen interaksjonsdesign på høyt vitenskapelig nivå. Det faglige innholdet avtales på forhand, og vil være innenfor aktuell forskning i interaksjonsdesign. Fortrinnsvis blir prosjektet enten et forskningsprosjekt, eller en utvidet litteraturstudie som bør resultere i utkast artikkel som kan publiseres.

Ønskes en introduksjon til interaksjonsdesign bør man heller ta emner i menneske maskin interaksjon og brukersentrert design på master nivå.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål: Kandidaten skal ha dybdekunnskap innen valgt tema innen interaksjonsdesign. Kunnskapen skal være relatert til kandidatens eget fagområde og spesialisering

Ferdighetsmål: Kandidaten har erfaring med diskusjon om, og formulering av, et forskningsprosjekt relevant til interaksjonsdesign. Kandidaten kan selektere, lese, forstå og skrive relevant litteratur.

Generell kompetanse: Kandidaten har fått erfaring med, selvstendig, å formulere og gjennomføre et mindre forskningsprosjekt og skrive en vitenskaplig artikkel.

Læringsformer og aktiviteter

Avhengig av tema og antall kursdeltakere. Aktiviteter skal inneholde både litteraturreview, forskningsaktiviteter og artikkelskriving, samt diskusjon med veileder og/eller andre relevante faglærere. En presentasjon til slutt kan kreves etter avtale. Emnet er organisert på fleksibel måte og er individuelt rettet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter interaskjonsdesign kurs på masternivå eller lignende.

Kursmateriell

Avtales ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informasjonssystemer
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU