PD8401 - Interaksjonsdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir mulighet for å ta et individuelt tilpasset tema innen interaksjonsdesign på høyt vitenskapelig nivå. Det faglige innholdet avtales på forhand, og vil være innenfor aktuell forskning i interaksjonsdesign. Fortrinnsvis blir prosjektet enten et forskningsprosjekt, eller en utvidet litteraturstudie som bør resultere i utkast artikkel som kan publiseres.

Ønskes en introduksjon til interaksjonsdesign bør man heller ta emner i menneske maskin interaksjon og brukersentrert design på master nivå.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål: Kandidaten skal ha dybdekunnskap innen valgt tema innen interaksjonsdesign. Kunnskapen skal være relatert til kandidatens eget fagområde og spesialisering

Ferdighetsmål: Kandidaten har erfaring med diskusjon om, og formulering av, et forskningsprosjekt relevant til interaksjonsdesign. Kandidaten kan selektere, lese, forstå og skrive relevant litteratur.

Generell kompetanse: Kandidaten har fått erfaring med, selvstendig, å formulere og gjennomføre et mindre forskningsprosjekt og skrive en vitenskaplig artikkel.

Læringsformer og aktiviteter

Avhengig av tema og antall kursdeltakere. Aktiviteter skal inneholde både litteraturreview, forskningsaktiviteter og artikkelskriving, samt diskusjon med veileder og/eller andre relevante faglærere. En presentasjon til slutt kan kreves etter avtale. Emnet er organisert på fleksibel måte og er individuelt rettet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter interaskjonsdesign kurs på masternivå eller lignende.

Kursmateriell

Avtales ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.