course-details-portlet

PD8301 - Design for Bærekraft - Individuelt PhD emne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir PhD-stipendiater mulighet til å ta et individuelt tilpasset emnet relatert til bærekraftig design på høyt vitenskapelig nivå. Det faglige innholdet i det individuelt tilpassete prosjektet diskuteres og bestemmes i forkant av bekreftelsen om opptak i emnet. Prosjektet skal være relatert til et tema som erinteressant for både studenten, underviseren, og fortrinnsvis være koblet til forskningsaktiviteter i forskningsgruppen for Design for Bærekraft. Prosjektet kan bli enten et forskningsprosjekt, eller en utvidet litteraturstudie som bør resultere i en artikkel som kan publiseres. Underveis i forskningsarbeidet som PhD-stipendiaten utfører, tilbys veiledning i form av diskusjon og samtaler.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har fått en grundig forståelse i valgt fagfelt. Kandidaten har i tillegg utforsket transdisiplinære grenser mellom bærekraftig produktdesign og kandidatens egne forskningsinteresser.

Ferdigheter:

Kandidaten har erfaring med diskusjon om og formulering av et forskningsprosjekt relevant til bærekraftig produktutvikling. Kandidaten kan selektere, lese, forstå og skrive relevant litteratur.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan selvstendig gjennomføre et mindre forskningsprosjekt og organisere ønsket veiledning. Kandidaten har fått erfaring i vitenskapelig artikkelskriving.

Læringsformer og aktiviteter

Avhengig av tema og antall kursdeltakere. Aktiviteter skal inneholde både litteraturreview, forskningsaktiviteter og artikkelskriving, samt diskusjon med veileder og/eller andre relevante faglærere. En presentasjon til slutt kan kreves etter avtale. Emnet er organisert på fleksibel måte og er individuelt rettet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Mer om vurdering

Når studenten har ferdigstilt artikkelen, leveres den via email til den ansvarlige faglæreren, med en bekreftelse at dette er den endelige versjonen. Artikkelen blir da sensurert av to interne sensorer, en av dem er veilederen i kurset. I tilfellet artikkelen trenger forbedring for å bestå faget, vil det gis tre måneder for å levere en ny versjon. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Studenter holder på med et PhD project relevant for Design for Bærekraft

Kursmateriell

Etter avtale mellom student og faglærer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PD8301 7.5 HØST 2009
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økologisk design
  • Designstrategier
  • Industriell økologi
  • Design
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
15.12.2023


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU