PD8301 - Bærekraftig produktdesign for PhD

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir mulighet å ta et individuelt tilpasset emnet relatert til bærekraftig produktutvikling på høyt vitenskapelig nivå. Studenter som ønsker å ta det vanlige master-nivå emnet bør ta TPD4200.

Det faglige innholdet til PD8301 kan diskuteres på forhånd. Stort sett innholder faget diskusjon mellom kandidaten og veilederen for å finne et tema som har begges interesse. Fortrinnsvis blir prosjektet enten et forskningsprosjekt, eller en utvidet litteraturstudie som bør resultere i en artikkel som kan publiseres. Engasjert veiledning i prosjektet tilbys selvsagt.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har fått en grundig forståelse i valgt fagfelt. Kandidaten har i tillegg utforsket transdisiplinære grenser mellom bærekraftig produktdesign og kandidatens egne forskningsinteresser.

Ferdigheter: Kandidaten har erfaring med diskusjon om og formulering av et forskningsprosjekt relevant til bærekraftig produktutvikling. Kandidaten kan selektere, lese, forstå og skrive relevant litteratur.

Generell kompetanse: Kandidaten kan selvstendig gjennomføre et mindre forskningsprosjekt og organisere ønsket veiledning. Kandidaten har fått erfaring i vitenskapelig artikkelskriving.

Læringsformer og aktiviteter

Avhengig av tema og antall kursdeltakere. Aktiviteter skal inneholde både litteraturreview, forskningsaktiviteter og artikkelskriving, samt diskusjon med veileder og/eller andre relevante faglærere. En presentasjon til slutt kan kreves etter avtale. Emnet er organisert på fleksibel måte og er individuelt rettet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Kursmateriell

Etter avtale.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.