course-details-portlet

PD8301 - Bærekraftig design for PhD

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir mulighet å ta et individuelt tilpasset emnet relatert til bærekraftig produktutvikling på høyt vitenskapelig nivå. Studenter som ønsker å ta det vanlige master-nivå emnet bør ta TPD4200.

Det faglige innholdet til PD8301 kan diskuteres på forhånd. Stort sett innholder faget diskusjon mellom kandidaten og veilederen for å finne et tema som har begges interesse. Fortrinnsvis blir prosjektet enten et forskningsprosjekt, eller en utvidet litteraturstudie som bør resultere i en artikkel som kan publiseres. Engasjert veiledning i prosjektet tilbys selvsagt.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har fått en grundig forståelse i valgt fagfelt. Kandidaten har i tillegg utforsket transdisiplinære grenser mellom bærekraftig produktdesign og kandidatens egne forskningsinteresser.

Ferdigheter: Kandidaten har erfaring med diskusjon om og formulering av et forskningsprosjekt relevant til bærekraftig produktutvikling. Kandidaten kan selektere, lese, forstå og skrive relevant litteratur.

Generell kompetanse: Kandidaten kan selvstendig gjennomføre et mindre forskningsprosjekt og organisere ønsket veiledning. Kandidaten har fått erfaring i vitenskapelig artikkelskriving.

Læringsformer og aktiviteter

Avhengig av tema og antall kursdeltakere. Aktiviteter skal inneholde både litteraturreview, forskningsaktiviteter og artikkelskriving, samt diskusjon med veileder og/eller andre relevante faglærere. En presentasjon til slutt kan kreves etter avtale. Emnet er organisert på fleksibel måte og er individuelt rettet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Kursmateriell

Etter avtale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PD8301 7.5 01.09.2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økologisk design
  • Designstrategier
  • Interaksjonsdesign
  • Industriell økologi
  • Industriell økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU