course-details-portlet

PD8300 - Emner i designforskning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Design er relativt nytt i akademia og har spesifikke utfordringer angående kunnskapsgenerering, noe som manifesterer seg f.eks. i et behov for nær tilknytning av teori med praksisbasert forskning. Dette kurset gir doktorgradskandidater innsikt i klassisk og ny vitenskapsteori innen design, forskningstradisjoner og metoder i design, og i etiske teorier og utfordringer knyttet til design. Kurset skal også hjelpe til å innlempe temeaene ovenfor i kandidatenes egen PhD-forskning.

Dette inkluderer:

a) evnen til å forstå hva som er vitenskapsteori i design, og hvilke designteorier og -metoder som er passende for det spesielle arbeidet og hvorfor,

b) å velge og integrere passende designteorier og metoder i doktorgradsprosjektet og

c) å forstå etiske teorier og problemstillinger knyttet til design og individuell forskning.

Kurset dekker vitenskapsteori for design, designteorier og metoder, og en introduksjon til etikk i design. Videre vil kandidatenes forskningsdesign bli diskutert.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal bli kjent med vitenskapsteori innen design, designteorier og metoder og hvordan man kan koble disse til egen forskningsaktivitet. Kandidaten skal forstå etiske teorier og problemstillinger i design relatere det til hans / hennes eget PhD-innhold, forskning og metodikk.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne tolke og vurdere forskjellige vitenskapsteortiske tilnærminger, designteorier, metoder og etiske utfordringer i designforskning mht egen forskning.

Generell kompetanse: Kandidaten skal få kunnskap om vitenskapsteori innen design, designteorier og metoder og etiske problemstillinger. Hun/han skal være i stand til å kritisk evaluere disse i forhold til sin doktorgradsforskning. Videre skal kandidaten bli kjent med vilkårene og kravene for å skrive en fagoppgave.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av forelesninger og seminarer, selvstudium av relevant teori, diskusjoner med veilederen eller andre fagpersoner / medstudenter i løpet av skriveprosessen, en muntlig presentasjon og skriving av en artikkel. Noe av veildening vil foregår som videokonferanse eller via skype. Med henhold til antall og behov av kandidatene, vil organisering av kurset bli drøftet på starten. Kurset undervises på engelsk.

Mer om vurdering

En oppgave skal leveres i tekstform. Oppgaven blir evaluert med bestått / ikke bestått.

Forkunnskapskrav

Fullført mastergrad innen industriell design, interaksjonsdesign eller lignende. Opptak ved et phd program

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
  • Design
  • Arkitekturteori og -metode
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU