course-details-portlet

PD8300 - Emner i designforskning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Kurset gir studentene innsikt i teorier og forskningstradisjoner i industriell design. Det vil også gi støtte til å utvikle en individuell forskning design for studentenes konkrete "research-case". Dette inkluderer evnen til å forstå hvilke metoder som er aktuelle for den enkelte, hvordan å klassifisere og gi preferanse til tilnærminger og hvordan å integrere dem i doktorgradsprosjektet. Kursets innhold dekker en introduksjon i vitenskapsteorifor designere, kvalitative og kvantitative metoder og sentrale forskningsmetoder i design. Kurset vil videre gi en oversikt over de mest relevante støttemetoder som protokoll analyse, diskursanalyse, intervjuer, aktivitetsteori, affordances etc. I tillegg vil kurset gi en innføring i å skrive artikler for vitenskapelige tidsskrifter.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten er i stand til å sette hans / hennes egen forskningsvirksomhet i sammenheng med designforskning innenfor og utenfor instituttet, og kan relatere den til både innhold samt forskningsmetodikk. Ferdigheter: Kandidaten kan tolke og vurdere ulike tilnærminger i designforskning i sammenheng med hans / hennes egen forskningsmål. Generell kompetanse: Kandidaten har kunnskap om designforskning og metoder relevant for hans / hennes PhD forskning. Han / hun er i stand til å definere problemstillinger og identifisere og bruke relevant litteratur. Videre er kandidaten i stand til å forstå forholdene og krav for å skrive en akademisk papir.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av forelesninger og seminarer, selvstudium av relevant teori, diskusjoner med veilederen eller andre relevante ansatte / studenter i løpet av skriveprosessen, og skrivingen av en essay.
Noe av veildening vil foregår som videokonferanse eller via skype.
Med henhold til antall og behov av kandidatene, vil organisering av kurset bli drøftet på starten. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).


Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
  • Arkitekturteori og -metode
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU