course-details-portlet

NRSN8001 - NRSN skrivekurs

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Formålet med kurset er å lære stipendiater og postdoktorer innen nevrovitenskap og digital bioteknologi å skrive godt og mestre publikasjonsprosessen. Det vil også fokuseres på å skrive for relevante tidsskrift innen nevrovitenskap og bioteknologi. Kurset gir råd, motivasjon og praktisk trening, og deltakerne skal jobbe med sin egen artikkel eller tilsvarende.

Tema:

  • Forstå skriveprosessen
  • Planlegge og redigere en artikkel
  • Bygge opp en artikkel: struktur og delmål
  • Teknikker for å skrive mer effektivt
  • Forstå tidsskriftenes stil og krav

Læringsutbytte

Etter kurset skal deltakerne være godt i gang med å skrive et utkast til en vitenskapelig artikkel. I tillegg vil de ha forbedret sin skriveteknikk og fått økt forståelse av publikasjonsprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er lagt opp som en tredagers workshop og ledes av Dr. Daniel Soule. Kurset består av felles forelesninger og diskusjoner i mindre grupper, samt individuelt skrivearbeid og individuell veiledning fra faglærer, Dr. Daniel Soule. Etter kurset kan deltakerne sende inn artikkelen til faglærer for videre tilbakemelding og oppfølging. Kurset vil ikke gjennomføres dersom det blir for få deltakere.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forelesninger
  • Øvinger

Forkunnskapskrav

Kurset er åpent for stipendiater og postdoktorer som er medlem av Nasjonal forskerskole i nevrovitenskap (NRSN) eller Digital Life Norway Research School. Opptak gjøres gjennom påmelding til kurset på nettsidene til en av de to forskerskolene. Det er maksimalt 20 deltakere, og søkere som allerede har et utkast til artikkel vil bli prioritert.

Kursmateriell

Deltakerne må ta med et utkast til en artikkel som de kan jobbe videre med på kurset, evt. annet materiale de kan bruke som utgangspunkt, for eksempel resultater fra litteratursøk og egne dataanalyser. Deltakerne må også ta med en artikkel fra et tidsskrift som de ønsker å publisere i, og en egen bærbar PC. Et oppgavehefte og et kompendium, ‘Guide to Academic Punctuation’, blir delt ut på kurset.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MH8000 0.5 HØST 2020
SMED8007 0.5 HØST 2020
HFEL8000 0.5 HØST 2021
HFEL8001 0.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  1.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nevrovitenskap
  • Bioteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU