NRSN8001 - NRSN skrivekurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Formålet med kurset er å lære stipendiater med prosjekt innen feltet nevrovitenskap å skrive godt og mestre publikasjonsprosessen, med særlig fokus på nevrofaglige og medisinske tidsskrift. Kurset gir råd, motivasjon og praktisk trening, og deltakerne skal jobbe med sin egen artikkel eller tilsvarende.

Tema:
• Forstå skriveprosessen
• Planlegge og redigere en artikkel
• Bygge opp en artikkel: struktur og delmål
• Teknikker for å skrive mer effektivt
• Forstå tidsskriftenes stil og krav

Læringsutbytte

Etter kurset skal deltakerne være godt i gang med å skrive et utkast til en vitenskapelig artikkel. I tillegg vil de ha forbedret sin skriveteknikk og fått økt forståelse av publikasjonsprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er lagt opp som en tredagers workshop og ledes av Dr. Daniel Soule. Kurset består av felles forelesninger og diskusjoner i mindre grupper, samt individuelt skrivearbeid og individuell veiledning fra faglærer, Dr. Daniel Soule. Etter kurset kan deltakerne sende inn artikkelen til faglærer for videre tilbakemelding og oppfølging. Kurset vil ikke gjennomføres dersom det blir for få (

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Forelesninger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Kurset er åpent for alle ph.d.-kandidater som er medlem av Nasjonal forskerskole i nevrovitenskap (NRSN). Det er maksimalt 20 deltakere, og søkere som allerede har et utkast til artikkel vil bli prioritert.

Kursmateriell

Deltakerne må ta med et utkast til en artikkel som de kan jobbe videre med på kurset, evt. annet materiale de kan bruke som utgangspunkt, for eksempel resultater fra litteratursøk og egne dataanalyser. Deltakerne må også ta med en artikkel fra et tidsskrift som de ønsker å publisere i, og en egen bærbar PC. Et oppgavehefte og et kompendium, ‘Guide to Academic Punctuation’, blir delt ut på kurset.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.