course-details-portlet

NORX2200 - Eldre språk - for utvekslingsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Som i NORD2200. Det er ikkje like høge krav til korrekt språkbruk som i ordinære nordiskemne (med NORD-kode). NORX-emne kan derfor ikkje brukast i ein norsk universitetsgrad, eller kvalifisere for opptak til lærarutdanning.

Læringsutbytte

Same som NORD2200.

Læringsformer og aktiviteter

Same som NORD2200.

Obligatoriske aktivitet: Inntil 4 skriftlege oppgåver, fastsett av emneansvarleg ved semesterstart. Deltaking på ekskursjon i runologi-varianten. Godkjend obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenninga blir gjeven og påfølgjande semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Inntil 4 skriftlige oppgaver
  • Deltakelse på ekskursjon i runologi-varianten

Mer om vurdering

Tillatne hjelpemiddel til eksamen i varianten norrønt språk: Norrøn ordbok og norrønt bøyingsskjema.

Forkunnskapskrav

Emnet er berre for utvekslingsstudentar.

Kursmateriell

Same som NORD2200.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORX2201 7.5 HØST 2012
NORD2200 7.5 HØST 2013
NORD2202 7.5 HØST 2014
NORX2202 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Norsk for internasjonale studenter

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU