course-details-portlet

NORX2200 - Eldre språk - for utvekslingsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Som i NORD2200, bortsett fra krav om korrekt språkføring. Høsten 2023 blir det undervist i norrønt språk. Som generell regel stilles det ikke krav om å beherske både bokmål og nynorsk med NORX-kode. Det stilles heller ikke like høye krav til korrekt språkbruk som i ordinære nordiskemner (med NORD-kode). NORX-emner kan derfor ikke brukes i en norsk universitetsgrad, eller kvalifisere for opptak til lærerutdanning.

Læringsutbytte

Samme som NORD2200.

Læringsformer og aktiviteter

Samme som NORD2200.

Obligatoriske aktivitet: Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter. Dette blir fastsatt av faglærer før semesterstart.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Norrøn ordbok og norrønt bøyingsskjema.

Forkunnskapskrav

Emnet er kun for utvekslingsstudenter.

Kursmateriell

Samme som NORD2200.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORX2201 7.5 HØST 2012
NORD2200 7.5 HØST 2013
NORD2202 7.5 HØST 2014
NORX2202 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Norsk for internasjonale studenter

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 20.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 08.03.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU