NORX2200 - Eldre språk - for utvekslingsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Som i NORD2200, bortsett fra krav om korrekt språkføring. Se studieplan (i Studiehandboka 2017-2018) for nordisk om forskjellene i krav til korrekt språkføring i NORX-emner vs. ordinære NORD-emner.

Læringsutbytte

Samme som NORD2200.

Læringsformer og aktiviteter

Samme som NORD2200.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent skriftlig arbeid

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Norrøn ordbok og norrønt bøyingsskjema.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er kun for utvekslingsstudenter.

Kursmateriell

Samme som NORD2200.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD2200 7.5 01.09.2013
NORD2202 7.5 01.09.2014
NORX2201 7.5 01.09.2012
NORX2202 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 06.12.2017 09:00 Storhall del 2
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.