NORX1110 - Grammatikk og pragmatikk - for utvekslingsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Samme som i NORD1102, bortsett fra krav om obligatorisk oppgave og mestring av begge målformer (bokmål/nynorsk). Se også studieplan (i Studiehandboka 2017/2018) for nordisk om forskjellene i krav til korrekt språkføring i NORX-emner vs. ordinære NORD-emner.

Læringsutbytte

Samme som NORD1102 Nordisk språk - moderne.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeundervisning med oppgaveskriving. Studentene følger undervisningen og leser samme pensum som i NORD1102.

Obligatorisk aktivitet:
4 godkjente skriftlige oppgaver. Oppgavene skal ha et omfang på 1-2 sider. Det blir gitt skriftlig/muntlig vurdering (godkjent/ikke godkjent) av oppgavene.

Obligatoriske aktiviteter

  • 4 korte skriftlige oppgaver

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Norrøn ordbok og norrønt bøyingsskjema

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er kun for utvekslingsstudenter.

Kursmateriell

En pensumliste for emnet vil være tilgjengelig ved semesterstart. Studentene leser samme pensum som studenter i NORD1102.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD1102 15.0 01.09.2012
NORX1102 7.5 01.09.2012
NORX1202 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 20.12.2017 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.