course-details-portlet

NORX1106 - Språkhistorie og talemål - for utvekslingsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 60/100 4 timer
Oppgave 40/100 1 semestre

Faglig innhold

Samme som i NORD1106. Som generell regel stilles det ikke krav om å beherske både bokmål og nynorsk med NORX-kode. Det stilles heller ikke like høye krav til korrekt språkbruk som i ordinære nordiskemner (med NORD-kode). NORX-emner kan derfor ikke brukes i en norsk universitetsgrad, eller kvalifisere for opptak til lærerutdanning.

Læringsutbytte

Samme som NORD1106

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformer: forelesninger og gruppeundervisning med oppgaveskriving.

 

Krav til målform:

Begge deleksamener og obligatorisk oppgave skal skrives på nynorsk.

 

Obligatoriske aktiviteter

Godkjent skriftlig oppgave. Oppgaven er utkast til semesteroppgaven (deleksamen 1) og skal ha et omfang på ca. 1000 ord. Det blir gitt skriftlig vurdering (godkjent/ikke godkjent) av oppgaven.

Godkjent obligatorisk aktivitet er bare gyldig i det semesteret godkjenninga gis.

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent skriftlig oppgave

Mer om vurdering

Det er to deleksamener:

- Del 1: semesteroppgave på ca. 1500 ord. Denne delen teller 40 % av samlet karakter.

- Del 2: hjemmeeksamen, 4 timer. Denne delen teller 60 % av samlet karakter.

Det gis separat karakter på de to delene, men på vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter bli oppgitt. I den samlete karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor. For at emnet skal være bestått, må begge delene ha ståkarakter. Studenter som har strøket på del 1, kan klage på karakteren og ta del 2, men dersom de ikke får medhold i klagen, blir del 2 annullert.

Det er ikke mulighet til å levere semesteroppgave i semester når det ikke er undervisning i emnet. Det blir gitt gjentakseksamen i del 2 (hjemmeeksamen) før ordinær eksamensperiode, forutsatt at studenten har stått på semesteroppgaven. Ved senere gjentak må både begge deleksamenene tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Norrønt glossar (eller ordbok) og bøyingsskjema.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er kun for utvekslingsstudenter.

Kursmateriell

En pensumliste for emnet vil være tilgjengelig ved semesterstart. Studentene leser samme pensum som studenter i NORD1106.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORX1001 7.5 01.09.2008
NORD1101 7.5 01.09.2010
NORD1106 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Norsk for internasjonale studenter

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk
  • Nordisk språkvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 60/100

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100

Utlevering 12.04.2021

Innlevering 13.04.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU