course-details-portlet

NORX1106 - Språkhistorie og talemål - for utvekslingsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Samme som i NORD1106. Som generell regel stilles det ikke krav om å beherske både bokmål og nynorsk med NORX-kode. Det stilles heller ikke like høye krav til korrekt språkbruk som i ordinære nordiskemner (med NORD-kode). NORX-emner kan derfor ikke brukes i en norsk universitetsgrad, eller kvalifisere for opptak til lærerutdanning.

Læringsutbytte

Samme som NORD1106

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeundervisning. Studentene følger undervisningen og leser samme pensum som studentene i NORD1106. Undervisningen foregår på norsk.

Obligatorisk aktivitet:
Godkjent skriftlig oppgave. Oppgaven skal ha et omfang på ca. 1500 ord. Det blir gitt en skriftlig vurdering (godkjent/ikke godkjent) av oppgaven.
Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).
Krav til målform:
Eksamen samt obligatorisk oppgave skal skrives på nynorsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent skriftlig oppgave

Mer om vurdering

Vurderingsform: Skriftlig eksamen, 4-timer.
Tillatte hjelpemidler til eksamen: Norrøn ordbok og norrønt bøyingsskjema.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er kun for utvekslingsstudenter.

Kursmateriell

En pensumliste for emnet vil være tilgjengelig ved semesterstart. Studentene leser samme pensum som studenter i NORD1106.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORX1001 7.5 01.09.2008
NORD1101 7.5 01.09.2010
NORD1106 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Norsk for internasjonale studenter

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk
  • Nordisk språkvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 04.06.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU