NORX1104 - Teori, sjanger og analyse - for utvekslingsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Faglig innhold

Samme som i NORD1104, bortsett fra krav om obligatorisk oppgave og mestring av begge målformer (bokmål/nynorsk). Se også i studieplan (Studiehandboka 2017/2018) for nordisk for internasjonale studenter om forskjellene i krav til korrekt språkføring i NORX-emner vs. ordinære NORD-emner.
Studentene følger pensumlisten som foreligger fra faglærer på NORD1104. Pensumlisten skal godkjennes av instituttet dersom den avviker fra fastsatt pensumliste på emnet.

Læringsutbytte

Samme som NORD1104.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeundervisning. Studentene følger undervisningen i NORD1104.

Obligatoriske aktiviteter:
Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter (fastsettes av emneansvarlig ved semesterstart).

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter

Mer om vurdering

Vurderingsform: 14 dagers hjemmeeksamen med et omfang på 12-15 sider.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er kun for utvekslingsstudenter.

Kursmateriell

En pensumliste for emnet vil være tilgjengelig ved semesterstart. Studentene leser samme pensum som studenter i NORD1104.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD1104 15.0 01.09.2013
NORX1005 7.5 01.09.2011
NORX1006 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.