course-details-portlet

NORD3100 - Generelt masteremne i nordisk litteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Faglig innhold

Vekten i studiet ligger på det å forstå betydningen av teoretiske problemstillinger for litteraturfaget, og bruke forskningshistorie og sekundærlitteratur i konkret arbeid med tekster.

Læringsutbytte

Kandidaten har spesialisert teoretisk og metodisk kunnskap som kan anvendes til refleksjon over egen og andres forskningspraksis og som redskap til videre forskning.

Kandidaten kan:
- analysere og vurdere teoretiske og metodologiske perspektiv i litteraturvitenskapen.
- vurdere og sammenligne analyser av skjønnlitterære tekster.
- presentere og reflektere over litteraturvitenskapelig praksis.
-innhente, analysere og videreformidle informasjon fra et omfattende arkiv av digitalisert litteratur og avismateriale.
- kunne anvende og reflektere over verktøy som kollokasjonsanalyse, konkordanselister, sentimentanalyse/vekstdiagram, N-gram-analyser.
- reflektere kritisk over de epistemologiske og metodologiske utfordringer som en digital litteraturvitenskap bringer med seg.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformen er seminarbasert. Det forventes aktiv deltakelse fra studentene i form av innlegg, kommentarer og lignende.

Obligatoriske aktiviteter: Godkjent pensumliste samt godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter (fastsettes av emneansvarlig ved semesterstart).

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter.
  • Godkjent pensumliste

Mer om vurdering

Vurderingsform: 14 dagers hjemmeeksamen. Omfanget på besvarelsen skal være på ca. 6000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum kunngjøres ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 18.11.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 03.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU