course-details-portlet

NORD3100 - Generelt masteremne i nordisk litteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Faglig innhold

Vekten i studiet ligger på det å forstå betydningen av teoretiske problemstillinger for litteraturfaget, og bruke forskningshistorie og sekundærlitteratur i konkret arbeid med tekster.

Læringsutbytte

Kandidaten har spesialisert teoretisk og metodisk kunnskap som kan anvendes til refleksjon over egen og andres forskningspraksis og som redskap til videre forskning.

Kandidaten kan:

Ferdigheter:

  • analysere og vurdere teoretiske og metodologiske perspektiv i litteraturvitenskapen
  • vurdere og sammenligne analyser av skjønnlitterære tekster
  • presentere og reflektere over litteraturvitenskapelig praksis

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformen er seminarbasert. Det forventes aktiv deltakelse fra studentene i form av innlegg, kommentarer og lignende.

Obligatoriske aktiviteter: Godkjent pensumliste samt godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter (fastsettes av emneansvarlig ved semesterstart). Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter.
  • Godkjent pensumliste

Mer om vurdering

Vurderingsform: 14 dagers hjemmeeksamen. Omfanget på besvarelsen skal være på ca. 6000 ord.

Kursmateriell

Pensum kunngjøres ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
09.10.2023

Innlevering
23.10.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
06.05.2024

Innlevering
23.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU