NFUT0001 - Norsk for utlendinger, kortkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 2 timer E

Faglig innhold

Kurset er på begynnernivå. Det tar for seg både grunnleggende norsk grammatikk og praktisk bruk av språket, muntlig og skriftlig.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten har kunnskaper på minimum nivå A1 i forhold til Det europeiske rammeverket for språk (CEF).

FERDIGHETER:
Kandidaten
- kan forstå og bruke dagligdagse uttrykksmåter slik at enkle primærbehov knyttet til dagliglivet kan tilfredsstilles
- kan presentere seg selv og andre
- kan stille spørsmål og svare på spørsmål om personlige detaljer knyttet til bosted, bekjentskaper og eiendeler
- kan samhandle med dialogpartneren på en enkel måte hvis den andre personen snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeundervisning 3 t. pr. uke.

Det er obligatorisk oppmøte første forelesning.

Godkjenning til eksamen er gyldig i 4 semestre.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 skriftlige innleveringer
  • 80% fremmøte (obligatorisk oppmøte den første forelesningen)
  • 1 obligatorisk muntlig øving/test

Mer om vurdering

For å få gå opp til eksamen skal kandidaten ha innlevert og fått godkjent 3 skriftlige tekster i tillegg til en muntlig øving/test.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Norsk for utlendinger (NFUT)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NFUT0002 7.5 01.09.2011
NFUT0003 7.5 01.09.2011
NFUT0004 7.5 01.09.2011
NFUT0005 7.5 01.09.2011
NFUT0006 7.5 01.09.2011
NFUT0007 7.5 01.09.2011
NFUT0008 7.5 01.09.2011
NFUT0009 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 29.11.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.