course-details-portlet

MUSV2004 - Nordisk musikk: Fra nasjonalromantikk til samisk rapp

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Dette emnet er en introduksjon til musikken i de nordiske landene – Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island, Grønland og Færøyene. De nordiske landene har fostret en rekke forskjellige musikere, instrumenter, tradisjoner, miljøer, scener og stiler, fra den norske hardingfelen til den islandske rockegruppen Sigur Rós, fra den finske komponisten Jean Sibelius til jazzgruppen Esbjörn Svensson Trio, fra vikingmetal til samisk joik. Men samtidig hevder flere at musikken i de nordiske landene på én eller annen måte er forent av visse felles egenskaper, som for eksempel en forbindelse til folketradisjoner, en melankolsk stemning, og en sterk kopling til naturlandskapet. I dette emnet tar vi et kritisk blikk på hvordan forestillinger av nordisk musikk har oppstått siden 1800-tallet og hvordan de har blitt brukt og utfordret av samtidsartister og musikalske institusjoner. Vi utforsker forskjellige musikksjangre – tradisjonelle, populære, jazz og vestlig kunstmusikk – og plasserer dem innenfor sine historiske- og sosiale sammenhenger. Vi vil analysere casestudier som omfatter norsk felemusikk, samisk rap, den islandske sanger og låtskriver Björk, ny finsk folkemusikk, nordisk jazz, Edvard Grieg og black metal. Gjennom disse casetudiene vil en rekke teoretiske problemstillinger bli utforsket, inkludert nasjonalromantikk, miljløpolitikk og naturvern, urfolkspolitikk, gjenoppliving av tradisjoner, religion, multikulturalisme og globalisering.

Læringsutbytte

Kunnskap:Studenter som fullfører dette emnet vil ha 1. fått kunnskap om spesifikke musikkartister, tradisjoner og institusjoner i Norden,2. lært å kunne diskutere temaer rundt nordisk musikk,3. fått utdypet sin forståelse av viktige aktuelle debatter innenfor feltet nordisk musikk.Ferdigheter:Studenter som fullfører dette emnet vil ha1. oppnådd ferdigheter i å drøfte litteratur om nordisk musikk,2. utviklet sine evner til å vurdere audiovisuelt materiale,3. forsterket sin kompetanse i å presentere (både muntlig og skriftlig) sine egne tanker i forbindelse med aktuelle debatter.

Læringsformer og aktiviteter

Dette emnet består av forelesninger med obligatorisk oppmøte basert på pensumtekster og audiovisuelle case studies. Forelesningene vil også innebære små diskusjoner og gruppearbeid. Det forventes at studentene er godt forberedt til å diskutere disse tekstene på hver forelesning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Studentene skal levere én semesteroppgave på slutten av emnet. Oppgaven skal være ca. 15 sider A4, 12-punkts font, 1,5 linjeavstand.Ved stryk tas hele vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på eksamen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkhistorie
  • Etnologi
  • Musikkvitenskap
  • Nordisk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU