course-details-portlet

MUSV1107 - Kvinner i vestens musikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Som musikere, publikum, komponister, døende heltinner og levende divaer på scenen, har kvinner siden 1600-tallet vært sentrale både i musikk og i operaens diskurs og historie. På tross av dette faktum kom derimot ikke feministiske perspektiver på musikk og opera - det vil si perspektiver som løfter frem kvinners tilstedeværelse i vestens musikk, utfordrer ideer om kjønn, seksualitet, kjærlighet, familie, og autoritet som både operaen og samtidens musikkpraksis var avhengig av - frem før på slutten av 1980-tallet.

Dette emnet introduserer studentene for feministisk musikkritikk som setter søkelys på spørsmål som gjelder kvinners rolle i musikkhistorien fra forskjellige perioder og innenfor ulike vestlige tradisjoner. Emnet vil også ta for seg utøverne og de performative handlingene som brakte kvinnene til scenen og slik vise hvordan kvinnestemmer ofte har fungert som instrumenter for politiske ambisjoner og seksuell makt. Emnet vil ellers ta for seg operafortolkning i et kulturelt perspektiv, utforske opprinnelser, kilder og innflytelser fra ulike operaer, drøfte den aktuelle samtidens forståelse av kjønn og seksualitet og løfte frem debatter som angår kvinners samfunnsmessige rolle.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV1107,

 • har bred kunnskap om kvinners tilstedeværelse i musikkhistorien
 • har en kritisk forståelse av kanondannelse i vestens musikk og utelatelsen av kvinner
 • har en kritisk forståelse av kulturens rolle for musikalsk meningsdannelse og praksis.
 • har kunnskap om nøkkeltekster i kjønnsstudier i musikkvitenskap
 • har en kritisk forståelse av opera som et medium for den aktuelle samtidens syn på kvinner og deres rolle i samfunnet

Ferdigheter:

En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV1107,

 • har evne til å kritisk analysere og drøfte tekster med komplekse meningsinnhold
 • har evne til å presentere sine funn, kunnskaper og sin kritiske forståelse på en sammenhengende og overbevisende måte i både skrift og tale
 • har gode evner til argumentasjon og debatt i både skrift og tale
 • har evne til å anvende sin kunnskap og forståelse i eget arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Ukentlig undervisning varierer mellom forelesninger og seminaraktiviteter.

Mer om vurdering

Besvarelsen på hjemmeeksamenen skal være ca. 4 000-6 000 ord (1,5 linjeavstand/12 pkt.).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV2007 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kjønnsforskning
 • Musikkhistorie
 • Allmenn litteraturvitenskap
 • Drama og teater
 • Historie
 • Musikkvitenskap
 • Utøvende musikkfag
 • Teatervitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
19.12.2023

Innlevering
22.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU